بیانیه پایانی اجلاس گروه 20

در بیانیه پایانی اجلاس رهبران کشورهای گروه ۲۰ با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین آمده است: اکثریت کشورهای عضو قاطعانه جنگ در اوکراین را محکوم میکنند.

سران جی۲۰ تاکید کردند که جنگ روسیه و اوکراین اقتصاد جهانی را تضعیف  و مختل میکند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: استفاده از سلاح هستهای و یا تهدید به استفاده از آن اقدامی غیر قابل قبول است. به خاطر صلح و ثبات باید به قوانین بینالمللی پایبند بود و این پایبندی شامل دفاع از تمام اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، رعایت قوانین بینالمللی مربوط به اقدامات بشردوستانه و حقوق بشری، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختها در درگیریهای مسلحانه است.

حاضران در اجلاس اندونزی همچنین از توافقنامه صادرات غلات از طریق دریای سیاه که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد امضا شد، استقبال و بر اهمیت ادامه کار بر روی این توافقنامه و اجرای مفاد آن توسط همه ذینفعان تاکید کردند.

در بخش دیگری از بیانیه پایانی این نشست آمده است: کشورهای عضو گروه۲۰  به تلاشهای خود برای محدود کردن افزایش دما به بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد ادامه میدهند. اجلاس سران گروه ۲۰ در روزهای ۱۵ و ۱۶ نوامبر در جزیره بالی اندونزی برگزار شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه