پاسخ عبدی به توقع «نواصول‌گرایان» از روحانی

عباس عبدی در توئیتی نوشت:

نواصولگرایان نوبر سیاسی هستند. هرچه توانستند علیه روحانی گفتند و مامور MI6 هم او را معرفی کردند، حالا انتظار دارند بیاید وسط، علیه معترضین سخن بگوید. زمانی که پای کوبان آنان را حذف کردید باید به فکر این روزها می بودید. با همه چنین کردند و همچنان قدرنشناس و بسیار متوقع اند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه