موافقت با سفر گروسی به ایران؟

آرمان امروز : اسلامی گفت: ایران هیچکاری که آژانس از آن مطلع نباشد، انجام نداده و نمیدهد و فعالیتهای ما همگی در چارچوب مقررات است. محمد اسلامی  درباره اینکه گفته شده با سفر گروسی به ایران موافقت شده است، گفت: این سفر برای وقتی بود که از سیاست فشار استفاده نکنند، حرکتهای سیاسی و آوردن عبارات غیرواقعی و غیرحرفهای در شرایطی که گفتوگو وجود دارد و مذاکرات مسیر خودش را طی کرده است، در راستای همان سیاست شکست خورده فشار حداکثری است که از نظر ما مردود است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با ایلنا در خصوص اینکه باتوجه تلاش برای به حل اختلافهای ایران و آژانس در میان تشدید کارشکنیهای کشورهای غربی تا چه میزان به همکاری ایران و آژانس میتوان امیدوار بود، بیان کرد: ایران و آژانس طبق پادمان هیچ مشکلی ندارند. ملاک برای همکاری ما با آژانس پادمان است؛ پادمان و NPT ظوابط نوشته شدهای دارند، باید رعایت کنیم و آژانس هم بارها در این خصوص گزارش داده است. وی با اشاره به اینکه موارد ادعایی و اتهامی چیز جدیدی نیست، عنوان کرد: این مکانها جدید نیستند، ۲۰ سال است که مطرح میکنند. ۲۰ سال است که بر ایران فشار میآوردند که این فشارهای۲۰ سال گذشته موجب مذاکرات مستمر شده است. دولتهای گوناگون مذاکره کردند و حاصلش برجام شد، از برجام بیرون رفتند و به تعهدات خودشان پایبند نبودند، امروز میخواهند بازگردند؟ بسم‌‌الله، تشریف بیاورند؛ همانی که در برجام توافق شده ملاک است. موارد ادعایی و اتهامی را کنار بگذارند، ایران خودش را محدود کرد که اعتمادسازی کند و فقط ایران در این توافق ماند؛ طرفین تعهدات خودشان را اجرا نکردند. امروز اگر میخواهند به برجام بازگردند، بسمالله بازگردند و طبق همان برجام عمل کنند. اسلامی درباره اینکه ایران بازگشت طرفین را راستیآزمایی میکند، گفت: ایران هیچکاری که آژانس از آن مطلع نباشد، انجام نداده و نمیدهد و فعالیتهای ما همگی در چارچوب مقررات است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه