عضو شورای عالی کانون صرافان مطرح کرد؛

کاهش شدید تقاضا در بازار ارز

آرمان امروز: عضو شورای عالی کانون صرافان ایران با تاکید بر اینکه بازار آزاد ارز از روز گذشته با کاهش تقاضا مواجه شده است، گفت: سیاست جدید بانک مرکزی برای انتشار اوراق گواهی ارزی میتواند بازار ارز را به آرامش برساند. کامران سلطانزاده عضو شورای عالی کانون صرافان ایران در مورد اوراق گواهی ارزی، اظهار کرد: سیاست جدید بانک مرکزی میتواند بازار ارز را به آرامش برساند. وی افزود: در کنار آغاز آرامش بازار، این اقدام بانک مرکزی میتواند کمک به ادامه روند کاهشی نرخ ارز داشته باشد و کمک بهسزایی در کنترل قیمتها در بازار خواهد داشت. عضو شورای عالی کانون صرافان ایران درباره روند بازار ارز گفت: این هفته قیمت ارز تقریباً روند شدید را نداشت و از روز گذشته بازار آزاد با کاهش تقاضا مواجه شد و ازدحام دم صرافیها دیدهنمیشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه