رکورد شکنی های پی درپی در بازار اجاره مسکن

آرمان امروز: با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمیدهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماههای جاری این تورم از تمامی تورمهای دیگر در بازارهای مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمیتوان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.

شهریور امسال، تورم نقطهای اجاره بهای مسکن در شهر تهران (میانگین رشد اجارهبها در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰)، حدود ۴۱ درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطهای اجاره بها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان رشد نقطهای، یعنی افزایش ۴۱ درصدی اجارهبها نسبت به مهر ۱۴۰۰ تکرار شده است؛ اما روند ماهانه تغییرات اجاره بها، شرایط متفاوتی را روایت میکند.

ابتدای آبان ماه امسال، مرکز آمار ایران در گزارشی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل تامل از تورم ماهانه اجاره بهای مسکن در کشور منتشر کرد. در شرایطی که در هر ماه بهطور متوسط تغییرات ماهانه اجاره بهای مسکن حول و حوش ۲ تا ۳ درصد بود، در گزارش آبان ماه، بیشترین رشد اجاره بها نسبت به ماههای قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجاره بها در کشور در مهرماه امسال، ۶ درصد اعلام شده است. این علامت حاکی از بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی بود.

در همین رابطه مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تورم بخش اجاره یک دلیل بزرگ دارد، گفت: «طی چند سال اخیر با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، خرید خانه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک رویا شده است. بنابراین در بخش اجارهبها شاهد انفجار تقاضا هستیم. این موضوع به دلیل تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجب افزایش بیش از پیش اجاره را در بازار فراهم کرده است.»

همچنین دانشمند با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: «با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمیدهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماههای جاری این تورم از تمامی تورمهای دیگر در بازارهای مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمیتوان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.»

مسعود دانشمند نیز در این زمینه معتقد است: «بر اساس آمارهای رسمی میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن با کاهش شدیدی روبرو بوده که این موضوع دلایل فراوانی دارد. یکی از آنها عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در بخش مسکن است. همچنین افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه از گردونه کسانی که شانس خرید خانه را دارا هستند خارج شوند. همین موضوع نیز انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را کاهش داده است.»

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه کاهش میزان ساخت و ساز مسکن در کشور دلایل متعددی دارد، گفت: «با توجه به نااطمینانی که در بخش سرمایه گذاری بخصوص در صنعت مسکن وجود دارد، سرمایه گذاران میل و رغبت چندانی برای حضور در این عرصه ندارند، که اولین تاثیر این موضوع کاهش میزان ساخت و سازها توسط بخش خصوصی است، از سوی دیگر به دلیل افزایش سرسام آور هزینه تولید بخش مسکن، این موضوع دلیل دیگری است که باعث میشود، سرمایه گذای در بخش مسکن کاهش پیدا کند.» وی افزود: «مشکلاتی که در فضای کسب و کار کشور وجود دارد، نیز مزید بر علت شده تا اگر هم کسی قصد ساخت و ساز داشته باشد، با توجه به کاغذبازیهای اداری برای اخذ مجوزهای گوناگون و همچنین فرآیند طولانی و خسته کننده این موضوع، به نوعی عطای کار را به لقایش بخشیده و دیگر ساخت و سازی را انجام ندهد، بنابراین باید موانع موجود در فضای کسب و کار کشور از میان برداشته شود، در غیر این صورت، سرمایه گذاریهای بسیار کمتری در بخش مسکن و یا سایر بخشها انجام خواهد شد.»

این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: «هزینههای دخیل در ساخت مسکن نیز طی این چند وقت با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده، رشد چند برابری قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، میلگرد، آهن و..، افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه کارگر، افزایش قیمت زمین و...، موجب شده که هزینه تمام شده در این بخش بسیار زیاد شود و برخی از انبوه سازان نیز به نتوانند، تامین مالی پروژههای انبوه سازی را انجام دهند.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه