دعوای خانوادگی در اقلیم کردستان

چهاردهمین نشست مجمع عمومی حزب دموکرات کردستان با انتخاب مسعود بارزانی برای ششمین بار پیاپی به دبیرکلی حزب و با آشکار شدن بیش از پیش اختلافات داخلی به پایان رسید. در این نشست نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی به ترتیب نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم حزب شدند. انتخابی که خلاف آییننامه داخلی حزب است. در آییننامه داخلی حزب فقط یک نایب رئیس در نظر گرفته شده و نقض این آییننامه راه را برای گمانهزنی درباره نزاع پشت پرده رهبران حزب هموار کرده است. پیش از برگزاری مجمع عمومی، رسانههای کرد از اختلافات شدید داخلی در حزب خبر  داده بودند، اختلافی که در راهیابی فقط 7 چهره نزدیک به نچیروان بارزانی به کمیته مرکزی نمایان شد. از سوی دیگر، 22 عضو جدید کمیته مرکزی از نزدیکان مسرور بارزانی هستند که از جمله «ریبر احمد بارزانی» است. با پایان نشست مجمع عمومی و انتخاب دو نایب رئیس، رسانههای وابسته به نچیروان بارزانی از وی به «نایب رئیس اول» و از مسرور به «نایب رئیس دوم» یاد کردند، در حالی که رسانههای وابسته به مسرور فقط از دو نایب رئیس سخن گفتند. این تخلف از آییننامه داخلی تلاشی از جانب مسعود بارزانی برای خاموش کردن آتش اختلافات میان نچیروان و مسرور است. مسعود بارزانی در سخنرانی خود در اختتامیه نشست از هر دو نایب خود خواست که به وصیت او عمل کنند و با روحیه همبستگی برای از میان بردن شایعات درباره وجود نزاع در میانشان تلاش کنند. به نظر می رسد وصیت مسعود بارزانی عملا اعتراف به وجود این نزاع است و انتخاب مسرور به عنوان نایب رئیس دوم صرفا تلاش مسعود و پسرش است تا راه نچیروان برای دستیابی به ریاست حزب را ببندند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه