پاسخ کی‌روش ارزشمند بود

وزیر ورزش و جوانان از سرمربی تیمملی فوتبال بابت پاسخی که به یکی از رسانههای خارجی در نشست خبری سه شنبه شب داد، تشکر کرد. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان درباره پاسخ کیروش در نشست خبری سه شنبه شب به خبرنگار اسکای اظهار کرد: ما خلیج فارس هستیم و به آقای کیروش نزدیک هستیم. جا دارد صمیمانه از مدیریت و حمایت ایشان از تیمملی تشکر کنم. موفقیت او در کنفرانس مطبوعاتی بسیار ارزشمند بود. ایشان مثل شیر در کنار تیمملی هستند و از بازیکنان تیمملی صیانت میکنند. من صمیمانه به عنوان وزیر ورزش و جوانان از آقای کیروش تشکر میکنم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه