اینفانتینو چهار سال دیگر رئیس فیفا ماند

جیانی اینفانتینو برای یک دوره چهار ساله دیگر در راس هیئت حاکمه فوتبال جهان خواهد بود.

فیفا اعلام کرد اینفانتینو که حمایت گسترده ای از کنفدراسیون ها و فدراسیون های ملی دریافت کرده است، تنها نامزد پست انتخابات ریاست فیفا بوده است و به همین خاطر او برای چهار سال دیگر در این سمت باقی میماند.

اینفانتینو ۵۲ ساله، در ماه گذشته مبارزات انتخاباتی شدیدی انجام داد و موقعیت خود را به طور قابل توجهی تثبیت کرد. او در کنگره فیفا در ماه مارس در رواندا برای سومین دوره به عنوان رئیس فیفا انتخاب خواهد شد.

اینفانتینو در سال ۲۰۱۶ در یک دوره اولیه سه ساله، به جای سپ بلاتر ریاست فیفا را به دست آورد و در سال ۲۰۱۹ مجدداً انتخاب شد و حالا هم تا سال 2026 رییس فیفا باقی ماند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه