رئيس سازمان سينمايي تاکيد کرد:

تربیت نسل جدیدمتعهد به جای سلبریتی‌های معترض

آرمان امروز: رئيس سازمان سينمايي کشور در نشست با هنرمندان و سينماگران استان خراسان رضوي در واکنش به انتقاد سينماگران شهرستاني از رفتارهاي برخي از سلبريتيها گفت: نقدي که امروز به جريان سلبريتي داريد مستلزم حرکت اجتنابناپذير در مسير پرورش نسل جديدي از سينماگران متعهد و متخصص است.

محمد خزاعي با اشاره به نوزدهمين سفر استاني کميته مديران سينمايي به اهداف طراحي شده براي اين سفرها پرداخت و گفت: اساسا اين سفرها براي همشنوي، گفت وگو و درد و دل با هنرمندان و پايش ضرورتها و نيازسنجي تعريف و ترسيم شده است.

وي افزود: با تمام وجود نسبت به دغدغهها و دردي که شما امروز داريد آشنا هستم چراکه به شخصه اين مسير را طي و مشکلات آن را لمس کردهام.

رئيس سازمان سينمايي کشور با بيان اينکه براي دستيابي به تحليل دقيقي از نيازها و چالشها ناگزير به حضور ميداني در شهرستانها و استانها هستيم؛ اين اقدام را لازمه برنامههاي تحولي سينماي استانها دانست و با اشاره به تغيير رويکرد دولت سيزدهم و عزم جدي سازمان سينمايي براي احياي سينماي استاني اظهار کرد: توجه به زيرساخت سينماها در استانها دستاوردهاي بسياري در پي خواهد داشت که افزايش توليدات، افزايش اشتغال، تامين نيازهاي جامعه با سلايق گوناگون، فراهم شدن امکان استفاده از فيلمهاي خارجي، رونق گيشه و تقويت اقتصاد سينما از جمله آن است.

خزاعي با بيان اينکه بايد زيرساختها در مناطق مختلف کشور توسعه پيدا کند، تصريح کرد: در اين دوره 70 درصد بودجه انجمن سينماي جوانان و 30 درصد بودجه مرکز گسترش به توليد فيلم توسط فيلمسازان استاني اختصاص داده شد.

وي با اشاره به اينکه نگاه متفاوت به سينماگران استاني در اين دوره کاملا مشهود و محسوس است، افزود: انتصاب مدير استانها در فارابي و مرکز گسترش بر اساس اين نگاه جديد و تمرکز و توجه هدفمند به فعاليتهاي استانها شکل گرفته است.

رئيس سازمان سينمايي با تاکيد بر منابع و شرايط بسيار خوب موجود در بسياري از استانها عنوان کرد: البته قرار نيست همه عقبماندگي حوزه فرهنگ و سينما در طول يک سال جبران شود اما نگاه و حرکت در اين مسير آغاز شده است.

خزاعي خاطرنشان کرد: شکلگيري برنامه مهر سينماي ايران و تجليل از نخبگان و سينماگران استاني، حضور سينماگران شهرستاني در ترکيب هياتهاي انتخاب و داوري، اهتمام ويژه به استانها و دفاتر سينماي جوان در اولين مصوبه شوراي عالي سينما، اعطاء چهار اعتبارنامه سينمايي در جشنواره فيلم کوتاه تهران به فيلمسازان شهرستاني و حضور ميداني و جهادي براي توسعه سالنهاي سينما و... از جمله اقدامات اين دولت در توجه به هنرمندان و سينماگران شهرستاني است. اين در حالي است که معتقدم بايد به ظرفيتهاي بومي توجه کرد.

وي در واکنش به انتقاد سينماگران شهرستاني از رفتارهاي برخي از سلبريتيها تصريح کرد: نقدي که امروز به جريان سلبريتي داريد مستلزم حرکت اجتنابناپذير در مسير پرورش نسل جديدي از سينماگران متعهد و متخصص است.

رئيس سازمان سينمايي اضافه کرد: خلاء رنگينکمان فرهنگهاي بومي احساس ميشود، مسائل فيلمهاي ما نبايد در حصار تهران باقي بماند و بازتابي از نيازهاي استاني و ديگر مناطق در آن وجود داشته باشد.

خزاعي با اشاره به اين موضوع که قرار نيست هر فيلمي که توليد ميشود به چرخه اکران سينماها راه يابد بلکه در زنجيره پيوسته عرضه بايد به طريق ديگري ارائه شود، تأکيد کرد: اين موضوع مستلزم کمک و همافزايي است تا گفتمان سينما با حمايت همه نخبگان و شخصيتهاي حقيقي و حقوقي مرجع در مقياس گستردهتري تبيين شود.

وي ادامه داد: شکلگيري شوراي هماهنگي استاني سينما امري ضروري است و اين خلاء در استان خراسان رضوي با ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل خود بيشتر حس ميشود.

رئيس سازمان سينمايي در پاسخ به درخواست تاسيس شهرک سينمايي در استان گفت: شهرکهاي سينمايي با تعريف و کاربردهاي گذشته، امروز کارکرد و صرفهاي اقتصادي نداشته و مدل فيلمسازي تغيير کرده است. اين در حالي است که ما نيازمند سولههاي فيلمسازي و شهرکهاي سينمايي مدرن هستيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه