بازگشت به کار 107 نفر پس از 6 سال

رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگشت به حیات یک واحد تولیدی با حمایتهای قضایی پس از شش سال خبر داد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگشت به حیات یک واحد تولیدی با حمایتهای قضایی پس از شش سال خبر داد و گفت: یک شرکت فعال در زمینه تولید ظروف چینی آشپزخانه که در سال 1377 ، شروع به فعالیت کرد، از سال 1388 تا سال 1395 در پی سانحه آتشسوزی تعطیل و به دلیل عدم جبران خسارت و دیگر مشکلات اقتصادی تعطیل و منجر به بیکاری بیش از 200 نفر نیروی کار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در سال 1398 حکم به ورشکستگی این واحد تولیدی صادر شد و امر تصفیه به مدیر تصفیه واگذار شد.

القاصی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی برای «حمایت از امر تولید و اشتغال» بیان کرد: در راستای سیاستهای قوه قضاییه در جهت حمایت از تولید، اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران همزمان با پیشبرد امر تصفیه و تشکیل 184 پرونده بستانکاری و شروع تصدیق مطالبات، در جهت حل موانع موجود در مسیر احیاء این واحد تولیدی اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت با حمایتهای حقوقی و قضایی و تدابیر صورت گرفته توسط اداره تضفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران پس از شش سال این واحد تولیدی احیاء و راهاندازی شد و در حال حاضر 107 نفر کارگر بهصورت مستقیم در شرکت مذکور مشغول به کار هستند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه