ریزش سقف ساختمان دادگستری در اهواز

سخنگوي اورژانس پيشبيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه علوم پزشکي اهواز از مصدوميت 5 نفر در پي ريزش بخشي از سقف ساختمان دادگستري در اين شهر خبر داد. عارف شرهاني سخنگوي اورژانس پيشبيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه علوم پزشکي اهواز اظهار کرد: در پي ريزش قسمتي از سقف ساختمان دادگستري در منطقه امانيه اهواز که ساعت 11:59 ديروزرخ دارد، 5 نفر مصدوم شدند. وي افزود: يکي از مصدومان اين حادثه در محل درمان و 4 نفر ديگر توسط تکنسينهاي اورژانس 115 به مراکز درماني انتقال يافتند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه