سخنگوی قوه قضاییه:

اهانت به مقدسات جرم است

آرمانامروز: سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به ماده 513 قانون مجازات اسلامي گفت: «هر کس به مقدسات اسلام و يا هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد اگر مشمول حکم سابالنبي باشد اعدام ميشود و در غيراينصورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

مسعود ستايشي درباره توهين به مقدسات و پرچم و سرود ملي اظهارداشت: برخي بر اثر تحريکات خصوصا از سوي رسانههاي بيگانه، بيحرمتيها و توهينهايي انجام دادند که اين بيحرمتيها و اهانتها به مقدسات دين مبين اسلام، نبي مکرم اسلام، ائمه طاهرين و مقامات عالي نظام بود و دشمن هم دانسته اين تحريکات را انجام داد. وي ادامه داد: اين افراد علاوه بر اسائه ادب و توهين به مقدسات به ارزشهاي ملي و نيز پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران متعرض شدند؛ اما آيا اقدامات و افعال اينها به موجب قانون وصف مجرمانه دارد و جرم تلقي مي شود؟ ستايشي با اشاره به قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده گفت: وفق ماده 513 قانون مجازات اسلامي، «هر کس به مقدسات اسلام و يا هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد اگر مشمول حکم سابالنبي باشد اعدام ميشود و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» سخنگوي قوه قضاييه درباره قاعده سابالنبي توضيح داد: فردي که به پيامبر اکرم (ص) دشنام دهد يا چيزي به پيامبر گرامي اسلامي نسبت دهد که موجب تحقير، عيب و نقص ايشان شود و شامل هر نوع توهين و ناسزا از جمله بدگويي، زشت گويي و تمسخر است؛ از نظر فقها حکم سابالنبي دارد و مطابق مقررات حکم آن قتل و در مقررات موضوعه اعدام است. وي خاطرنشان کرد: علت اين حکم، حفظ حرمت پيامبر عظيم الشأن اسلام و دفاع از دين است. در صدر اسلام مصاديقي از سابالنبي وجود داشت که با دستور نبي مکرم اسلام تعيين تکليف شدند و حکم خدا براي آنها اجرا شد اما چگونگي اجراي اين حکم مفصل است مثلا هر يک از فقهاي معاصر شيعه درباره اين موضوع نکاتي را ابراز کردند به عنوان نمونه برخي اعلام کردند اين حکم از اختيارات حاکم اسلامي است.

ستايشي اظهارداشت: از ديدگاه بيشتر فقها، سابالنبي غير از پيامبر مانند سب خداوند، امامان و حضرت صديقه طاهره (س) است که در قانون نيز اشاره شده است و حکم توهين به اين افراد نيز همان حکم سابالنبي است. وي درباره توهين به پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران اظهارداشت: در اين باره نص صريح در قوانين نداريم اما با استنباط از مقررات، موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامي برداشت ميشود همچنين در پيشنهاد قانون مجازات اسلامي که در سال 1395 مطرح شد در مادهاي مستقل درباره توهين به پرچم پيشنهاد شد که مجازات آن 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شود.

ستايشي درباره تعيين مجازات براي توهين به پرچمها و سرودهاي ملي در ساير کشورها گفت: در کشورهاي مختلف براي توهين به پرچمها و سرودهاي ملي مجازات حبس و جريمه نقدي در نظر گرفته شده است؛ در آلمان تا پنج سال حبس و جريمه نقدي، در فرانسه مجازات حبس و 7500 يورو (معادل 273 ميليون و 510 هزار تومان) همچنين در يونان، اسپانيا، لهستان و پرتغال مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه