در پي اعلام دبير مناطق ازاد مبني بر تبديل مناطق آزاد به قطب صادرات؛

آقاي عبدالملکي فراموش نکنيد هنوز تحريم هستيم

آرمان امروز: «مناطق آزاد کشور را به قطب هايي براي صادرات و رفاه مردم تبديل خواهيم کرد» اين سخنان دبير شوراي عالي مناطق آزاد است که به تازگي به جاي سعيد محمد مسئوليت هدايت مناطق ازاد کشور را بر عهده گرفته است در واقع عبدالملکي در حالي وعده تبديل کردن مناطق ازاد به قطب صادراتي را مي دهد که پيش از اين نيز ساير مديران اين حوزه چنين دعايي را داشتد اما اينکه مناطق ازاد به جاي قطب صادرات تنها به قطب واردات و استفاده برخي افراد خاص مبدل شده بخشي از ان به مديريت ضعيف حاکم بر اين ماطق مربوط بوده و بخشي ديگر به عدم امکان تعاملات اقتصادي با کشورهاي جهان است که در نتيجه تداوم سايه تحريم ها رقم خورده است حال وزير مستعفي کار که در خلال عملکرد خود مديريت چندان قابل قبولي را نشان نداده و بازتاب آن در پرونده هاي فساد مديراني که در زمان او در مجموعه هاي وزارت خانه به کار گرفته شده اند نمايان است چگونه قصد دارد مناطق ازاد را به قطب صادرات تبديل کند موضوعي است که از سابقه دبير جديد شوراي عالي مناطق آزاد قابل استنباط نيست. حال بايد منتظر شد و ديد مديريت عبدالملکي مسير مناطق ازاد را به کدام سمت هدايت خواهد کرد

حجت الله عبدالملکي در حاشيه بازديد از منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قرار است مناطق آزاد کشور به قطب هايي براي صادرات و رفاه مردم تبديل شوند. همچنين اين مناطق بايد دروازه اي براي ورود و انتقال فناوري و همچنين سرمايه گذاران خارجي باشند و ما همه تلاشمان را خواهيم کرد تا اين مهم اتفاق بيافتد. وي با بيان اينکه در مناطق آزاد، حاکم مديرعامل سازمان منطقه آزاد آن منطقه است و تمام دستگاه هاي ديگر بايد تابعيت کامل داشته باشند، افزود: در برخي از مناطق آزاد کشور مسائل خاصي وجود دارد که در حال پيگيري اين مسايل هستم .

دبير شوراي عالي مناطق آزاد گفت: براساس تاکيد قانون و همچنين شخص رئيس جمهور، حاکم در بخش هاي اداري مناطق آزاد مديرعامل سازمان منطقه آزاد آن منطقه است و همه دستگاه ها و بخش ها بايد حاکميت و مديريت منطقه آزاد را بپذيرند.

عبدالملکي عنوان کرد: شرايط براي تقويت توليد و حضور سرمايه گذاران خارجي در مناطق آزاد کشور به خوبي فراهم است. ما مناطق آزاد کشور را به مقاصدي براي سرمايه گذاران خارجي تبديل خواهيم کرد و تعاملات بين المللي به شکل متفاوتي در اين حوزه در حال شکل گيري است. وي ادامه داد: در اين مسير به سراغ سرمايه گذاران خارجي رفته ايم و بسياري از آن ها نيز مايل به سرمايه گذاري در مناطق آزاد کشور هستند البته مسايلي در اين خصوص وجود دارد که آن ها را پيگيري خواهيم کرد. دبير شوراي عالي مناطق آزاد با بيان اينکه مساله قانون ماليات بر ارزش افزوده توليدکنندگان را در مناطق آزاد با مشکلاتي مواجه کرده است، گفت: اين قانون اشکالاتي دارد و آماده هستيم تا از طريق مجلس براي اصلاح اين قانون اقدام کنيم و شخص رئيس جمهور نيز بر اين مساله تاکيد دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه