«آرمان امروز» در آستانه مسابقه تاریخی امروز بررسی می‌کند

تب فوتبال در برگ‌ریزان پاییز

امان ا... قرایی مقدم: جامعه ما با مساله مهمتری از جام جهانی و دیگر پدیده‌ها روبه‌رو است

آرمان امروز- رها معيري: اين روزها کمتر کسي دل و دماغ شادي يا حتي يک لبخند ساده را دارد. کمتر فردي را مي توان يافت که در صفحات شخصي خود از شادي و خنده عکسي بگذارد يا اگر هم عکسي منتشر ميکند، با واکنش تند مردم روبهرو ميشود. فضاي جامعه تحت تاثير کشته شدن «کيان پيرفلک»، «شهداي شاهچراغ»، خبرتلخ زخمي شدن جوانان و نوجوانان و ماموران در ناآراميهاي خيابانها و... در گيرودار اميد و نااميدي به آينده است. در اين شرايط از روز گذشته جام جهاني 2022 آغاز شد. اتفاقي که هر چهارسال يکبار وسيلهاي براي افرايش نشاط اجتماعي در تمام دنياست و مردم منتظر هستند که تيم ملي فوتبال کشورشان با يک گل، به هوا بلند شوند و با هر پيروزي ساعاتي را فارغ از مشکلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي، فقط به شادي و پايکوبي بپردازند. اين اتفاق در شرايطي رخ ميدهد که هنوز فراموش نکردهايم که شادي کردن مردم بعد از پيروزي تيم ملي فوتبال ايران بر استراليا و راهيابي به مسابقات جام جهاني فوتبال در سال 1376 يا شکست دادن تيم ملي مراکش در جام جهاني 4 سال قبل، ميليونها نفر را به خيابان کشاند و حضور ميليوني مردم مصداق شادي عمومي و افزايش نشاط اجتماعي حداقل براي يکماه برگزاري جام جهاني 2022 است، اما اينبار ماجرا در کشور ما متفاوت است و زماني اين ادعا بيشتر ملموستر ميشود که حتي تصوير خندههاي چند فوتباليست تيم ملي ايران با واکنشهاي بسيار تند مردم مواجه شده و هنوز از ياد نبردهايم که سال گذشته وقتي تيم ملي ايران توانست جواز حضور در بازيهاي قطر را بهدست بياورد، حتي يک نفر هم به خيابانها نيامد تا شادي کند.

خاموش کردن تلويزيون شهري تا جاي خالي عادل

مسئولان و بسياري در انتظارند که جام جهاني با خود شادي و نشاط اجتماعي به همراه بياورد و مردم را براي چند هفته از همه مشکلات ناآراميها، مرغ کيلويي 60 هزار تومان، حجاب و کشف حجاب و... دور کند. حتي اين موضوع را محمدمهدي اسماعيلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز درک کرده و در 20 آبان امسال از  از راهاندازي يک قرارگاه نشاط اجتماعي به بهانه جام جهاني فوتبال خبر داد که وظيفه اين قرارگاه  هماهنگي ميان نهادهاي فرهنگي در جهت برگزاري برنامههاي شادي آور در سطح جامعه است. اين گفتهها در حالي مطرح که از ياد نبردهايم در دو دوره جام جهاني قبل و در حالي که همه کشورهاي حاضر در اين تورنمنت مهم سعي داشتند که با ابزار فوتبال ديدن در کنار يکديگر، باعث افزايش نشاط اجتماعي شوند، اما با وجود اطلاع رسانيهاي قبل و در پيش از آغاز بازيهاي تيم ملي ايران، مسئولان در شهرداريهاي کشور، تلويزيونهاي شهري را خاموش ميکردند و مردم در پارکها روي زمين موبايل بهدست مشغول ديدن بازيهاي ايران بودند يا هنوز و تا لحظه تنظيم اين گزارش، سينماها مجوز پخش زنده مسابقات جام جهاني را نگرفتند. از سوي ديگر جاي خالي عادل فردوسي پور در اين جام جهاني بيشتر احساس ميشود. حتي درخواست بازگشت عادل فردوسيپور به شبکه سه براي جام جهاني 2022 قطر و در خواست از پيمان جبلي رئيس صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با 26506 امضا بيپاسخ ماند. اتفاقاتي نظير اين موضوع که باعث ميشد که نشاطي که مسئولان مدنظرشان است، آنچنان محقق نشود.

جام جهاني اولويت مردم نيست

با اين اوصاف، يک جامعه شناس معتقد است که تا زمانيکه مشکل  جامعه برطرف نشود، برگزاري رويدادي مانند جام جهاني قادر نيست به تنهايي نشاط و شادي را به ميان مردم بازگرداند.

امان الله قرايي مقدم در ادامه صحبتهايش به «آرمان امروز» ميگويد: «جامعه با مساله مهمتري از جام جهاني و ديگر پديدهها روبهرو است. مشکلي که براي جامعه بهوجود آمده، امکان نشاط و شادي را از مردم گرفته و دولت بايد هرچه سريعتر فکري بهحال اين وضعيت کند. حتي ممکن است که يک نوع وازدگي، دلزدگي و بينفاوتي مردم را نسبت به اينگونه پديدهها ايجاد ميکند! حتي کنسرتها نيز تعطيل است و سينماها با دو-سه نفر فيلمهايش را به نمايش ميگذارند. در زمان جنگ ايران و عراق، مردم دنبال موسيقي، کنسرت و... نبودند. 

حتي همچنان که شاهد بوديم در 4 سال قبل، مردم حتي براي يک تساوي مقابل پرتغال و حذف از گروه جام جهاني به خيابان ريختند، اما سال گذشته و با وجود صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني قطر هيچ کسي حتي به شادي و پايکوبي نپرداخت و در آن زمان نه اعتراضاتي بود و نه ناآراميها. اين جامعه شناس در باره اين موضوع باور دارد که «هر موضوع اجتماعي يکشبه رخ نميدهد. چهار سال قبل مردم شهر را بههم ريختند و آنقدر شاد بودند که سر از پا نميشناختند، اما حالا شهر در يک نوع بيتفاوتي بهسر ميبرد» و در ادامه گفتههايش ميافزايد:« از سالها قبل و با تشديد مشکلات اقتصادي و اجتماعي، زمينه بروز اين اعتراضات در جامعه وجود داشت و باعث شده که امروز حتي برخي از مردم اعتراض دارند که چرا فوتباليستها در اين تورنمنت حضور دارند!. جامعه حالا با يک نوع نبردروبهرو شده که باعث شده خيلي تمايلي به اينگونه پديدهها نداشته باشد. مردم غم همديگر را احساس ميکنند، ممکن است که فردي داراي تمکن مالي و ثروت داشته باشد، اما حالش خوب نيست.

ظرفیت های مفهومی جام جهانی

سيدمجيد امامي، مسئول کارگروه داخلي و استانها در ستاد فرهنگي هنري جام جهاني 2022 قطر: ظرفيت هاي مفهومي جام جهاني 2022 قطر در کشور شامل «نشاط اجتماعي»، «هويت ملي» و «انسجام اجتماعي»  است. توسعه نشاط اجتماعي و هويت ملي مبتني بر تنوع اقوام ايران زمين و تقويت انسجام اجتماعي و يکرنگي مردم مخصوصا ذيل شعار «تا پاي جان براي ايران» مورد توجه مردم، بخش خصوصي، فعالان مردمي و دستگاه هاي دولتي نسبت به جام جهاني پيش رو است. «نشاط اجتماعي»، «هويت ملي» و «انسجام اجتماعي» ظرفيت هاي مفهومي جام جهاني 2022 قطر هستند. جام جهاني دو بعد دارد؛ مسابقات در نزديکترين جا به لحاظ جغرافيايي نسبت به ايران برگزار مي شود و فرصتي است براي آشنايي با کشورها، رنگ ها و زيست بوم هاي مختلف، از طرف ديگر کشور و تيم ملي ما بايد حضوري مفتخرانه و با برنامه داشته باشد که طبعا حمايت بدنه مردمي آن را تقويت مي کند، بر همين اساس برنامه هاي مختلفي در فضاهاي داخلي، شهرداري ها و ادارات کل ورزشي پيش بيني و طراحي شده و همچنين بسياري از بدنه هاي بخش خصوصي فعال شدند که بتوانند محيط هاي بهتري براي شادي و نشاط مردم فراهم کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه