الو آرمان

لوسترفروشان، بیتفاوت در مصرف برق

لوسترفروشان برای جلب توجه مشتریان با روشن گذاشتن لوسترها در محل کارشان، بیشتر از هر صنف دیگری برق مصرف میکنند و با این کارشان، نسبت به هشدارهای شرکت برق نسبت به صرفهجویی بیتفاوتند. آیا شرکت برق نباید به لوسترفروشان تذکر جدی دهد و آنان را به صرفهجویی بیشتر ملزم کند؟

مهدی عربعلی - تهران

 

دستفروشان نان میخواهند

پیاده روها و حاشیه خیابانهای تهران به ویژه بیست متری افسریه و چهارراه ولی عصر(عج)؛ مقابل تاتر شهر و پایینتر از میدان خراسان و ابتدای خیابان خاوران، دستفروشان و وانتیهای دستفروش، تجمع میکنند. در این بیکاری، که زن و بچه جوانان، در خانه چشم به راه نانآور خود هستند، چرا شهرداری نسبت به سرؤساماندادن دستفروشان نیست. بیتوجهی به بیکاری جوانان در این گرانی و تورم هراسناک، ضعف شهرداری را میرساند. جوانان دستفروش که در میانشان، برای مثال، حتی فوق لیسانس کشاورزی هم دیده میشود، خواهان یک لقمه نان از راه درست هستند.

مجتبی حسینی - تهران

 

ابراز همدردی با خانواده کیان پیرفلک

شهادت کیان پیرفلک، کودک ده ساله ایزهای موجب تاثر و تأسف بسیاری از مردم ایران شد. ما نیز درگذشت کودک بیگناه را به والدین گرامیایشان تسلیت میگوییم.

علی - خبرنگار اجتماعی

 

دودکش

سریال تکراری دودکش که از شبکه آی فیلم پخش میشد، تمام شده است. بیمحتوایی برنامههای تلویزیون باعث شده است مردم سریالهای تکراری ببینند! رئیس صدا و سیما چه پاسخی برای کیفیت پایین برنامههای تلویزیونی دارد؟

فاطمه فرخی پور

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه