توئیتر

حکيماميرعليسينا

تغييرات يزد رو از سال 1335 تا 1401 مي بينيد.

 

خبرگزاري ايسنا   

محدوديت دوهفتهاي براي 15 دانشجوي خاطي خواجهنصير. دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي: به دليل تکرار برخي فعاليتهاي خلاف قوانين و عرف دانشگاه در چند روز اخير از سوي طيفهاي مختلف دانشجويي، مقرر شد که 15 نفر از دانشجويان به مدت 2 هفته ممنوعالورود شوند.

 

سعيد مقيسه  

تيم ملي فوتبال ايران نماينده يک ملت است تيم فوتبال دولت يا جناح خاصي نيست. تحقير و تضعيف اين تيم برخلاف منافع ملي است. تيم ملي هيچ طرف ماجرا نيست به همه ما تعلق دارد. پس حمايتش کنيم تا با پيروزي اين تيم، دل مردم در اين روزها کمي شاد شود.

 

ايستنا  

کارمندان اخراجشده اسپيس ايکس، از اين شرکت به اتهام نقض قوانين کار شکايت کردند.

 

تسنيم  

بارش سنگين برف نيويورک را فلج کرد. بر اثر بارش بيش از 6 فوت برف در غرب نيويورک، بسياري از مسيرهاي عبور و مرور بسته و خطوط هوايي مجبور به لغو پروازهاي خود شدند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه