انتخاباتی که نتیجه آن مشخص است

دبیر کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری قزاقستان، گفت که مراکز اخذ رای برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان در سراسر کشور باز شده است. انتخابات از صبح یکشنبه به وقت آستانه در اکثر مناطق قزاقستان آغاز شد.

قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان صبح روز یکشنبه در یکی از حوزه های رای گیری در شهر آستانه پایتخت قزاقستان رای داد. توکایف در پاسخ به سوال که آیا پس از انتخابات دولت برکنار می شود و آیا تغییرات سیاسی صورت خواهد گرفت، گفت که تغییراتی در دولت رخ خواهد داد، اما قانون مستلزم استعفای دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری نیست. رئیس جمهور گفت: در مورد زمان برگزاری انتخابات مجلس نیز در پایان سال در این باره اظهارنظر ویژهای خواهم کرد. شش نفر از جمله رئیس جمهور فعلی به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کردند. این انتخابات اولین انتخابات پس از تصویب ۳۳ اصلاحیه قانون اساسی قزاقستان در همه پرسی در ماه مارس خواهد بود. این اصلاحات پس از اعتراضات گسترده در ژانویه به دلیل افزایش دو برابری قیمت بنزین ارائه شد.

نتیجه این دور از انتخابات قابل پیشبینی است و مسلما توکایف در برابر رقبایش پیروز خواهد شد و این پیروزی به توکایف ۶۹ ساله بهطور قطعی نوعی اختیارات شخصی را خواهد بخشید.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه