رئیس جمهوری که 43 سال در راس قدرت است

گینه استوایی یکشنبه انتخابات سراسری برگزار می کند و انتظار می رود تئودورو اوبیانگ انگوئما که ۴۳ سال رئیس جمهور این کشور بوده است، مجدد برای این مقام انتخاب شود.

گینه استوایی حدود ۱.۵ میلیون جمعیت دارد که تقریبا ۴۰۰ هزار نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کردند. رای دهندگان همچنین قرار است ۱۰۰ عضو پارلمان برای مجلس سفلی، ۵۵ از ۷۰ سناتور و شهرداران محلی را انتخاب کنند.

ناظران و تحلیلگران نسبت به نتیجه احتمالی در انتخابات این کشور آفریقایی مطئمن هستند. اوبیانگ ۸۰ ساله همیشه با حدود ۹۰ درصد آرا در نظرسنجی ها انتخاب شده است و این بار او برای ششمین دوره در مقابل دو نامزد اپوزیسیون رقابت می کند.

آمریکا و اتحادیه اروپا در بیانیه های جداگانه خواستار انتخاباتی آزاد و منصفافه شدند و نسبت به گزارش هایی مبنی بر اذیت و ارعاب اپوزیسیون و گروه های جامعه مدنی ابراز نگرانی کردند. اما این درحالیست که دولت گینه استوایی چنین گزارش هایی را رد کرد و آنها را دخالت در روند انتخابات نامید.

این انتخابات در حالی مورد نقد قرار گرفته است که دموکراسی همچنان در بسیاری از کشورهای آفریقایی و عربی امری ناشناخته است و قدرت معمولا در دستان یک شخص است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه