نخستین قربانی پیروزی جمهوری خواهان

کوین مک کارتی، رئیس احتمالی بعدی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ایلهان عمر، دموکرات مینهسوتا را به دلیل انتقادهایش از اسراییل از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حذف خواهد کرد. مک کارتی همچنین اشاره کرد که انتقاد شخصی او از عمر در سال گذشته از دیگر عوامل بوده است.

مک کارتی، یک جمهوری خواه کالیفرنیایی که حزبش به تازگی اکثریت محدودی را در مجلس به دست آورد، روز شنبه در کنفرانس سالانه ائتلاف یهودیان جمهوری خواه در لاس وگاس گفت: به یاد دارم که او در مورد من چه گفت. به یاد دارم که او در مورد اسرائیل چه گفت. به یاد دارم که او در مورد روابط ایالات متحده و اسرائیل چه گفت. خوب به خاطر دارم. سال گذشته به شما قول دادم که او دیگر در کمیته امور خارجی نخواهد بود. من به این قول عمل میکنم.

ایلهان عمر عمر خواستار نظارت بیشتر کنگره بر روابط آمریکا و اسرائیل شده است. او به بخشهایی از لابی طرفدار اسرائیل حمله کرده و همچنین از جنبش تحریم اسرائیل حمایت می کند.

 یکی از جنجالیترین توئیتهای عمر زمانی بود که او گفت که حمایت مک کارتی از اسرائیل همه به خاطر بنیامین ها است، به زبان عامیانه اسکناس های ۱۰۰ دلاری.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه