چین آگاهانه عمل کرد

سيدقائم موسوي

چین تا اندازهای پله بعدی بحران اوکراین را تشخیص داده بود و حدس می زد که بخشی دیگری از پازل انداختن آن در تله تایوان خواهد بود. اما گریزی از واکنش های تند و قاطع هم نداشته است.

تهدیدهای چین که برای ممانعت از سفر پلوسی به تایوان انجام شد نوعی از تمثیل کشتن گربه دمِ حجله بود که ظاهراً اثرگذار نبود و هواپیمای پلوسی در تایوان به زمین نشست.

بدون تردید جولان آمریکا در تایوان هیمنه جهانی چین را خدشه دار خواهد کرد و نشانه ای از جدیت آنها برای سرشاخ شدن در مسائل جهانی را هویدا خواهد کرد.

چینی ها ترجیح می دهند تا نقطه اشباع توسعه یافتگی؛ حداقل تا 30 سال دیگر موتور چالش های جهانی و رویایی جدی با آمریکا را روشن نکنند؛ چیزی که مطلوب آمریکا نیست و با توجه به اینکه تصادم را ناگزیر می داند ترجیح می دهد زودتر و در نقطه حساس جغرافیای استراتژیک چین و جایی که حداکثر خسارت ممکن را متوجه آنها می کند، رخ بدهد.

اگر طرفین در پیگیری استراتژی های خودشان مصمم باشند و بویژه چین ناگزیر از تهاجم به تایوان شود برای چین آغازی بر توقف روند بلندمدت توسعه یافتگی اش و برای جهان نمایی از آشفتگیِ اقتصادی-مالی جبران ناپذیری خواهد شد.

در بُعد سیاسی-نظامی نیز بلوک بندی آشکار و قطب بندی های جدی تر ایجاد خواهند شد. قطب بندی هایی که با در نظر گرفتن زرادخانه های طرفین اگر فاقد خویشتن داری لازم باشد، قادر است جهان را در تاریکی فرو ببرد. دیدارهای اخیر دیپلماتیک چین و آمریکا نیز بر این امر صحه گذاشت که چین فعلا تمایل ندارد وارد تنش با آمریکا شود. جداقل به صورت مستقیم این امر بعید است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه