راه یابی حرفه آموز همدانی به رقابتهای جهانی

همدان-ساراکریمی،خبرنگارآرمان امروز- مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان از راه یابی نخبه همدانی «مهدی اسکندری» کارآموز در حرفه کنترل صنعتی به مسابقات جهانی ۲۰۲۲ مهارت اتریش خبر داد.
وهب مختاران  گفت: این نخبه همدانی از بین پنج رقابتکننده حاضر در اردوی آمادهسازی چهل و ششمین مسابقات جهانی، از بین مدالآوران مسابقات ملی مهارت در نوزدهمین دوره مسابقات و برگزیدگان ادوار گذشته که شرایط سنی مسابقات جهانی را دارند بعد از ۶ مرحله مسابقه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی شهر سالزبورگ اتریش انتخاب و اعزام میشود.
او گفت:این جوان نخبه همدانی در مسابقات آزاد رشته plc پگوف آلمان در سال ۹۸ مقام سوم را کسب کرد  و همچنین این مهارت آموخته در سال ۹۹  در مسابقات آزاد آکواترونیک، رتبه سوم را به دست آورد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان گفت:سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به عنوان متولی امر آموزشهای حرفهای و در راستای ارتقا سطح مهارتی جوانان مسابقات ملی مهارت را به صورت سالانه در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی برگزار میکند.
مختاران گفت: برگزیدگان مرحله کشوری پس از شرکت در اردوهای آمادهسازی جهت حضور در مسابقات جهانی انتخاب میشوند.
او گفت: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی مهارت (WSI) سالانه مسابقات ملی مهارت را برگزار میکند و برگزیدگان آن برای شرکت در مسابقات جهانی مهارت که هر ۲ سال یکبار در یکی از کشورها برگزار میشود، اعزام میشوند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان گفت: مهارت آموختگان در مسابقات شهرستانی، استانی و سپس در سطح ملی شرکت کرده و برای اردوی تیم ملی نفرات اول تا سوم برگزیده شده بودند که از بین آنها نفرات برتر انتخاب شدهاند.
مختاران گفت: در مسابقات جهانی مهارت ۲۱ نفر در ۱۸ رشته به کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش، کرهجنوبی، سوئیس و انگلستان اعزام میشوند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه