عضو هيأت مديره خانه سينما:

وعده آزادی هنرمندان عملی نشد

آرمان امروز - عضو هيئت مديره خانه سينما با اشاره به اينکه قرار بود برخي هنرمندان اوايل هفته جاري آزاد شوند، تأکيد کرد: وعدههاي داده شده عملي نشد.

عليرضا حسيني عضو هيئت مديره و نماينده خانه سينما در کميته حمايت حقوقي و قضايي از سينماگران درباره اقدامات اين کميته در رسيدگي به وضعيت سينماگران بازداشتشده گفت: خانه سينما براي رسيدگي به اين موضوع علاوه بر اقدامات پيشگيرانه، براي آزاد شدن سينماگران بازداشت شده يا تسريع در حل مسائل حقوقي آنها اقداماتي داشته که مهمترينش را ميتوان تشکيل کميته حمايت حقوقي و قضايي دانست که اوايل مهر در خانه سينما تشکيل شد و من به همراه آقاي اسعديان، کوهيان و چند نفر از دوستان مشغول پيگيري مسائل حقوقي و قضايي سينماگراني شديم که در بازداشت هستند يا با مشکلاتي چون ضبط پاسپورت مواجه شدهاند.

حسيني خاطرنشان کرد: اقدام بعدي ما اين بود که با محمد خزاعي (رئيس سازمان سينمايي) جلسهاي داشتيم که بر اساس مذاکرات صورت گرفته نمايندهاي از خانه سينما، نمايندهاي از سازمان سينمايي و يک نماينده از دادستاني معرفي شدند که پيگير اين مسئله باشند. در جلسهاي که برگزار شد اميدوار شديم که نتايج خوبي حاصل خواهد شد، حتي در ليستي که از اسامي هنرمندان بازداشتشده ارائه داده بوديم گفته شد قرار وثيقه برخي افراد مشخص شده که اوايل هفته جاري آزاد خواهند شد، در اين بين حتي قرار بود برخي بدون وثيقه آزاد شوند اما متأسفانه تا اين لحظه نه تنها هيچ کدام آزاد نشدهاند که حتي چند تن از هنرمنداني که به ما گفته بودند به زودي با وثيقه آزاد خواهند شد به تحمل پنج سال حبس محکوم شدهاند. البته بايد بگويم که در اين فهرست اعضاي خانه موسيقي و خانه تئاتر هم به صورت مشترک حضور دارند و ما درخواست کرديم معاونت هنري هم از طريق خانه هنرمندان و ديگر نهادها پيگيريهاي لازم را داشته باشند.

وي افزود: بر اين اساس در حال حاضر مشغول پيگيري وضعيت همه هنرمندان بازداشتشده هستيم و بر اين عقيدهايم که امروز در اين شرايط نبايد درگير جناحبنديها باشيم. البته تا الان اقدام خاصي هم صورت نگرفته، به ما قولي داده شده بود که عملي نشد، در واقع انتظار ما بر اين بود که شاهد تسريع روند آزادسازي هنرمندان باشيم اما همانطور که گفتم نه تنها اين اتفاق رخ نداد که به دو سينماگر عليرغم وعده قبلي احکام سنگيني داده شد و دو بازيگر هم به تازگي دستگير شدهاند.

حسيني تأکيد کرد: مطمئناً پيگيري پروندههاي قضايي مراحلي اداري دارد اما امروز تمام قوا در شرايط اضطرار هستند و انتظار داريم قوه قضاييه هم آن روال هميشگي خود را که ماهها روند رسيدگي به هر پرونده طول ميکشيد کنار بگذارد. ما هم از بازگشت آرامش به جامعه استقبال ميکنيم و تسريع در آزادي بازداشتشدهها ميتواند به رقم خوردن اين اتفاق کمک کند. ما پيشتر از طرف خانه سينما، تئاتر و موسيقي درخواست داشتيم که با دادستان کل کشور و رئيس قوه قضاييه نيز ديداري داشته باشيم و مشغول پيگيري اين موضوع هستيم و اميدوارم اين اتفاق رخ دهد چرا که قطعاً در گفتوگوي حضوري ميتوانيم به نتايج بهتري برسيم و پاسخ بهتري براي درخواست همه هنرمندان جهت رسيدگي به اين موضوع داشته باشيم.

حسيني درباره بيانيه اخير خانه سينما گفت: در دو ماه گذشته از طرف اعضا و هيئت مديره صنوف و از همه مهمتر از طرف افکار عمومي فشار رواني زيادي وجود داشت که خواستار انتشار يک بيانيه از سوي خانه سينما بودند. اقداماتي هم انجام شده بود اما شرايط مساعد نبود و ما در تلاش بوديم که به سرعت از طرق مختلف مشکلات موجود حل شود، در اين مدت از سوي سازمان سينمايي همکاريهايي صورت گرفت که اتفاقاً در برخي موارد اتفاقات خوبي رخ داد و آزادسازيهايي هم شاهد بوديم اما در برخي موارد اختيار امور از دست سازمان سينمايي خارج است و حتي دادستاني هم نميتواند به درخواست ما رسيدگي کند و پيگيري و بررسي برخي موارد در اختيار قوهقضاييه يا نهادهاي امنيتي قرار ميگيرد که در اين شرايط ما انتظار داريم سازمان سينمايي به عنوان رابط اين موضوع را در ارتباط با نهادهاي مربوطه دنبال کند اما تلاش آنها به نظر نتيجهبخش نبوده و از اين طرف صبر و تحملها کم شده، انتظاراتي از سوي اعضاي خانه سينما وجود دارد که بيمنطق هم نيست و ما سعي داريم پيگير وضعيت همکاران بازداشتشدهمان باشيم و بايد به کساني که از ما انتظار دارند هم پاسخ دهيم. از طرف ديگر هنرمندان همواره در اين شرايط تحت فشار افکار عمومي قرار ميگيرند، مردم از آنها انتظار دارند و آنها هم انتظار دارند خانه سينما به عنوان يک نهاد صنفي به خواسته مردم توجه داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه