«آرمان امروز» تصمیم پارلمان اروپا را بررسی می‌کند

نمایندگان ایرانی‌تبار، صحنه گردان قطع روابط

آرمان امروز، گروه ديپلماسي: روابط ايران و کشورهاي اروپايي در روزهاي اخير با سرعت در حال تغيير است و اگر خبرهاي اين حوزه را پيگيري کنيم متوجه خواهيم شد که رفته رفته اين روابط باتوجه به نفوذ ايرانيتبارهايي که مخالف سياستهاي جمهوري اسلامي ايران هستند، در حال مسدود شدن است. در ادامه فشار حداکثري جبهههايي که بر عليه ايران شکل گرفته است «روبرتا متسولا»، رئيس پارلمان اروپا روز گذشته اعلام کرد تا اطلاع ثانوي ارتباطات و گفتگوهاي مستقيم ميان اين نهاد اروپايي و جمهوري اسلامي ايران قطع خواهد شد. خانم متسولا همچنين در اقدامي مداخلهجويانه تاکيد کرد که «اروپا چشمان خود را روي معترضاني که چشم اميد به ما دارند، نخواهند بست.» خانم متسولا ضمن استقبال از اعمال تحريمها عليه جمهوري اسلامي تاکيد کرد که نمايندگان پارلمان در همين راستا تصميم گرفتند تا اطلاع ثانوي هيچ تماس مستقيمي ميان پارلمان اروپا و همتايان رسمي در ايران برقرار نکنند. رئيس پارلمان اروپا همچنين ويديويي از سخنراني خود را که به اعتراضات ايران پرداخته بود در صفحه توييتر خود به اشتراک گذاشته و هشتگ «زن، زندگي، آزادي» را هم به زبان فارسي در پايين توييت خود قرار داده است. از زمان آغاز اعتراضات در ايران، نهادهاي اروپايي، تحريمهايي را عليه مقامها و برخي از نهادهاي جمهوري اسلامي ايران وضع کردهاند.

تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه ايران

هفته گذشته اتحاديه اروپا با صدور بيانيهاي جزئيات بيشتري در خصوص تحريمهاي اعمالي جديد عليه ايران منتشر کرد.

اتحاديه اروپا اعلام کرد به دليل آنچه که استفاده از زور در برابر اعتراضات مسالمتآميز خوانده شده، تحريمهايي را عليه 29 شخص و 3 سازمان اعمال کرده است. جوزپ بورل در بيانيه اي با تکرار اظهارات مداخله جويانهاش عنوان کرد که ما از حق مردم براي اعتراض مسالمتآميز و ابراز آزاد خواستههايشان حمايت ميکنيم. مطابق با بيانيه اتحاديه اروپا احمد وحيدي، تعدادي از اعضاي رده بالا در سپاه پاسداران و 4 تن از اشخاصي که در دستگيري مهسا اميني دست داشتند در ليست تحريمهاي اين اتحاديه قرار گرفتهاند. آنالنا بربوک، وزير خارجه آلمان هم در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: امروز اتحاديه اروپا پيام جديد و صريحي به ايران ميفرستد. حقوق بشر تقسيمناپذير است. وي در توييت ديگري با اشاره به سپاه پاسداران عنوان کرد که ما تحريمهاي بيشتري را تصويب کرديم که بر اين نهاد تاثير خواهد گذاشت. ما به همراه 16 کشور ديگر توانستيم که جرايم ايران را در دستور کار شوراي حقوق بشر سازمان ملل قرار دهيم. هيچکسي در تهران، مشهد يا اصفهان نميتواند باور کند که آنها ميتوانند بدون مواجهه به هيچگونه عواقبي دست به اين اقدامات بزنند. اروپا و جهان در حال نظاره هستند. ما گوش به زنگ خواهيم ماند و به فهرستگري ادامه خواهيم داد.

پيشدرآمدي بر قطع روابط ايران و اروپا

«فريدون مجلسي»، تحليلگر مسائل بينالملل در پاسخ به اين سوال که قطع روابط «پارلمان اروپا» با ايران چه تاثيري بر روابط ديگر دولتهاي اروپايي خواهد داشت، به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «در ابتدا بايد به اين موضوع اشاره کنيم که پيش از اين پارلمان اروپا ارتباط خاصي با ايران نداشت و تنها در سطح ديپلماتيک، ديدارهايي در حاشيه اجلاسها و ... شکل ميگرفت. اينکه پارلمان اروپا در واکنش به ناآراميهاي داخل ايران تصميم به قطع رابطه گرفته است نميتواند تغييري در روابط پارلمان و ايران به وجود بياورد. در اين باره بايد بگوييم که اين يک واکنش کاملا تبليغاتي و رسانهاي است ولي فراموش نکنيد که اين پارلمان به دليل آنکه در سطح اروپا نفوذ دارد ميتواند تاثير زيادي بر روابط ايران و دولتهاي اروپايي بگذارد. به اين موضوع هم توجه کنيد که «پارلمان اروپا» در پارلمان‌‌هاي ملي کشورهاي اتحاديه اروپا نيروهاي زيادي دارد که ميتواند در تصميمات دولتها تاثيرگذار باشد. نميتوانيم به صورت مستقيم بگوييم که اين تصميم پارلمان اروپا باعث قطع کامل روابط ايران و اروپا خواهد شد ولي اين تصميم ميتواند پيش درآمدي بر قطع کامل روابط ايران و اروپا باشد.»

اين تحليلگر مسايل بينالملل با تاکيد بر اينکه نمايندگان اين پارلمان همواره از سياستهاي جمهوري اسلامي ايران انتقاد ميکنند ادامه ميدهد: «امروز ميتوانيم در پارلمانهاي ملي و البته در پارلمان اروپا، ايرانيتبارهايي را مشاهده کنيم که يا پيش از اين پناهنده شدهاند و يا اينکه از پدر و مادر ايراني در اروپا متولد شدهاند و بنا به دلايلي همواره به سياستهاي ايران انتقاد ميکنند. اظهارت برخي از نمايندگان پارلمان اروپا تا حدي است که وزارت امور خارجه همواره به آنها واکنش نشان ميدهد. اينکه پارلمان اروپا در چنين وضعيتي روابط خود را با ايران قطع کرده است را بايد در ادامه جبههاي دانست که بر عليه ايران در جهان شکل گرفته است. پارلمان اروپا در همراهي با برخي کشورهاي اروپا، آمريکا، عربستان سعودي و البته اسرائيل تصميم گرفته است در جبهه عليه ايران حضوري فعال داشته باشد. همانطور که اشاره کرديم ايرانيتبارهايي که در پارلمان اروپا و پارلمانهاي ملي اروپايي حضور دارند از چنين اقداماتي بر عليه ايران استقبال زيادي ميکنند.»

مجلسي با اشاره به اختلافات اين روزهاي ايران با آژانس انرژي اتمي و ديگر جبهههايي که عليه ايران در فضاي بينالملل شکل گرفته است، اضافه ميکند: «اروپا نهتنها در زمينه مسائل حقوقبشري و ناآراميهاي داخلي با ايران اختلافاتي دارد بلکه در مورد جنگ اوکراين و روسيه، واکنشهاي تندي به ايران نشان ميدهد و حتي دست به تحريم ايران هم زدهاند. وضعيت بهنوعي است که بهنظر روابط ايران و کشورهاي اروپايي که همواره در کنار آمريکا ايستادهاند، گام به گام در حال باريکتر شدن است. در کنار اختلافات ايران و اروپا بايد نگاهي هم به روابط ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي بيندازيم که بعد از صدور قطعنامه بر عليه ايران، حالا مقامات ايران اعلام کردهاند که غنيسازي را تا بيش از 60 درصد افزايش خواهيم داد. باتوجه به همين اختلافات ميتوانيم بگوييم که روابط ايران با بخشي از جهان رفته رفته در حال مسدود شدن است. اگر وضعيت در همين مسير حرکت کند بهزودي شاهد آن خواهيم بود که دولتهاي اروپايي سفيرهاي خود را از ايران فرا ميخوانند تا از آنچه اکنوان روابط ديپلماسي ميخوانيم تنها يک دريچه باقي بماند تا اگر درگيري نظامي درگرفت بتوانند مذاکراتي انجام دهند.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه