انگلیس: تهدیدهای ایران را پاسخ خواهیم داد

آرمان امروز: وزیر امور خارجه انگلیس گفت: ما میخواهیم، همان طور که وقتی کاردار ایران را احضار کردیم، این پیام را بدهیم که تهدیدها علیه روزنامهنگاران غیرقابل قبولند و ما پاسخ خواهیم داد.  الشرقالاوسط گزارش داد، جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس در گفتوگو با این روزنامه در پاسخ به این سوال که آیا تهدیدهای ناشی از ایران واقعی هستند و انگلیس با اندیشیدن تدابیر امنیتی در این باره، چه پیامی به ایران میفرستد، گفت: امنیت مردم در انگلیس واقعا برای ما جدی است. ما اهمیت روزنامهنگاری آزاد و صادقانه را واقعا جدی میگیریم. وقتی ما یقین داشته باشیم که تهدیدهایی در خاک انگلیس وجود دارد، مسلما پاسخ میدهیم. کلورلی ادامه داد: ما میخواهیم این پیام را به مردم بدهیم که آنها باید در انگلیس احساس امنیت کنند و انگلیس از آنها حفاظت میکند. ما میخواهیم، همان طور که وقتی کاردار ایران را احضار کردیم، این پیام را بدهیم که تهدیدها علیه روزنامهنگاران غیرقابل قبولند و ما پاسخ خواهیم داد. الاشرقالاوسط در ادامه نوشت، کلورلی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات اخیرش در کنفرانس امنیتی منامه، مبنی بر این که روسیه و ایران تهدیدی برای منطقه و کشورهای عربی به شمار میآیند و تحریمهایی که انگلیس اخیرا علیه ایران انجام داده است، آیا این اقدامات برای فرستادن پیامی به ایران کافی است، گفت: ما تحریمهای هدفمند را در پاسخ به اقدامات به خصوص افراد اعمال میکنیم. بنابراین، وقتی ما متوجه شدیم که پهپادهای ایرانی به روسیه فروخته میشود و این پهپادها برای حمله به اهداف غیرنظامی در اوکراین به کار میروند، تحریمهای به خصوصی را علیه شرکتها و افراد مسئول صادرات این پهپادها به روسیه اعمال کردیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه