آغاز پرداخت تعرفه‌های پرستاری از ماه گذشته

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات مهم دیگری که از شروع بکار دولت سیزدهم در امر درمان و سلامت صورت گرفته، گفت که افزایش ۱۰ هزار تخت  در ۷۹ مراکز درمانی از جمله این اقدامات است. بهرام عیناللهی افزود: تعرفه پرستاری را که از سال ۸۶ مصوب و اجرا نشده بود، در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب رساندیم و از ماه گذشته پرداخت تعرفه پرستاری آغاز شده است. وزیر بهداشت از شروع ژن درمانی و پژوهشهای موفق مربوط به آن در کشور خبر داد و گسترش خانههای بهداشت در کشور را از  دستور کارهای این وزارتخانه برشمرد. وی به چالش جمعیت  اشاره و تاکید کرد که ۷ سال فرصت داریم  مسئله جمعیت را ترمیم کنیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه