افزایش وقوع جرم

رئیس پلیس پایتخت گفت: در دو ماه گذشته ۱۰ درصد افزایش وقوع انواع جرائم و ۳۰ درصد کاهش کشفیات را داشتهایم. سردار حسین رحیمی ادامه داد: همچنین دستگیری دو باند شرکت هرمی که ۳۰ نفر فعالیت می کردند را شاهد بودیم. دستگیری ۶ باند سارق حرفهای و سابقهدار منزل، دستگیری ۴ باند سارق خودرو به ویژه خودروی مزدا ۳، دستگیری سارقان حرفهای گوشی قاپ که در یک مورد بالغ بر یک میلیارد تومان گوشی ضبط شده که از مرز نیمروز از کشور خارج می کردند از دیگر کشفیات این طرح بوده است. او درباره فعالیتهای پلیس امنیت اقتصادی گفت: با رسیدگی به ۳۸ پرونده ۶۷ متهم اخلال اقتصادی فعالیت می کردند که شناسایی شدند و موفق شدیم بیش از یک میلیارد و ۷۳۳ هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال را برگردانیم ۳ نفر در رابطه با فرار مالیاتی شناسایی و دستگیر شده اند که بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان برگردانده شده و همچنین ۱۷ محکوم فرار اقتصادی را شناسایی و دستگیر کردهاند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه