دستگیری قاتل ۲ جوان تهرانی پس از فرار به ترکیه

مرد جواني که 2 فرد را در تهران به قتل رسانده بود، توسط کارآگاهان زبده اداره دهم پليس آگاهي دستگير شد. چندي قبل اهالي محلهاي در جنوب تهران کشف جسد خونآلود مرد جواني را به مرکز فوريتهاي پليسي 110 گزارش کردند که با اعلام اين خبر تيمي زبده از کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي با دستور بازپرس کشيک قتل راهي محل حادثه شدند و تحقيقات ميداني را کليد زدند. کارآگاهان اداره دهم پليس پس از حضور در محل حادثه با جسد مرد جواني مواجه شدند که بر اثر ضربات چاقو توسط يک فرد ناشناس با انگيزه نامعلوم به قتل رسيده بود. بدينترتيب جسد مقتول براي معاينات دقيقتر با دستور بازپرس کشيک قتل به پزشکي قانوني منتقل و تحقيقات جنايي کليد آغاز شد. تحقيقات ابتدايي تيم جنايي حکايت از آن داشت، مرد جواني به نام هومن که سارق بوده بخاطر تقسيم اموال مسروقه با مقتول درگير شده و پس از به قتل رساندن وي به کشور ترکيه گريخته است. تحقيقات کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي درباره اين پرونده ادامه داشت تا اينکه اواخر مهرماه امسال کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در جريان يک قتل ديگر در محله لشکرک لواسان قرار گرفتند و بيدرنگ براي بررسيهاي موشکافانه راهي محل حادثه شدند. بررسيهاي ابتدايي نشان ميداد، مقتول به دليل چشم در چشم شدن بر اثر ضربات چاقو به قتل رسيده و قاتل قبل از رسيدن تيم پليسي پا به فرار گذاشته است.کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي که در جريان تحقيقات متوجه دوربينهاي مداربسته شده بودند به بازبيني فيلم آن پرداخته و پي بردند عامل اين جنايت هومن بوده که از ترکيه به کشور بازگشته است. همين سرنخ کافي بود تا کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي با تجزيه و تحليلهاي اطلاعاتي مخفيگاه قاتل را در ميدان شوش رديابي کردند و يکشنبه 29 آبان ماه جاري، با دستور ساسان غلامي؛ بازپرس ويژه قتل شعبه سوم دادسراي امور جنايي، پاي در محل مورد نظر گذاشتند و پس از تعقيب و مراقب چند دقيقهاي با يک عمليات ضربتي مرد جنايتکار را دستگير کردند. متهم پس از انتقال به اداره دهم پليس آگاهي به جرم خود مبني بر قتل اعتراف کرده است. تحقيقات براي روشن شدن زواياي پنهان پرونده توسط کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي ادامه دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه