رئیسی: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد

آرمان امروز: سيد ابراهيم رئيسي دولت براي شنيدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفتوگو و هم مانع هر نوع توسعه يافتگي است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.

او ادامه داد: امروز که دشمن به صورت هدفمند به جنگ ترکيبي با داشتههاي انقلاب اسلامي آمده و نشاط، اميد و اعتماد جامعه و سرمايه اجتماعي ما را هدف گرفته، راه مقابله با شيطنتها، فتنهها و توطئههاي او پرهيز از هر گونه تاخير در انجام امور مربوط به رفاه و آسايش مردم و کار و تلاش مضاعف براي حل مشکلات است.

«لزوم حرکت مسئلهمحور دستگاههاي اجرايي» و «تامين نيازهاي مردم به ويژه توجه به معيشت آنها» از ديگر تاکيدات رئيسي به همکاران دولت بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه