«آرمان امروز» فرجام التیماتوم 10 روزه ایران به عراق را بررسی کرد:

پاکسازی اقلیم کردستان در گرو گفت‌ و گو با «آمریکا» ؛ نه عراق

آرمان امروز، سرويس ديپلماسي: بعد از شروع ناآراميها در داخل ايران بهدليل برخي تحرکات در مرزهاي غربي بهخصوص در اقليم خودمختار کردستان عراق، نيروهاي نظامي ايران در عمليات سريالي مواضع گروهکهاي تروريستي را هدف قرار داد. وزارتخارجه ايران همواره خواهان آرامش در اقليم است و به همين دليل با دولت مستقر در بغداد براي ساماندهي اين نيروها وارد گفتوگو شده است و با التيماتوم 10 روزه به بغداد اعلام کرد که بايد نيروهاي کُرد مسلح را از اقليم اخراج کنند. باتوجه به اينکه نيروهاي مسلح حاضر در اقليم کردستان به دولتهاي «آمريکا» و «اسرائيل» نزديک هستند بهنظر مي رسد ايران براي کاهش تنش در اين ناحيه پيش از هر چيز بايد با آمريکا وارد گفتوگو شود تا اينکه از دولت عراق بخواهد به چنين چالشي رسيدگي کند. مديريت مرزهاي عراق با دولت مستقر در بغداد است ولي با اين حال نفوذي در اقليم کردستان ندارد تا بتواند تصميمي براي اين نيروها بگيرد.

گروههاي تروريستي از 76 نقطه، ايران را هدف قرار دادند

وزير خارجه روز گذشته در نشست خبري با خبرنگاران رسانههاي داخلي و خارجي از توافقي جديد با دولت عراق پردهبرداري کرد و گفت: تا زماني که نيروهاي دولت مرکزي عراق در مرز مشترک در منطقه اقليم مستقر شوند، نياز به اقدام از سوي ما نخواهد بود، مادامي که تهديد عليه امنيت جمهوري اسلامي ايران وجود داشته باشد نيروهاي مسلح ما اقدامات لازم را در دستورکار خواهند داشت.

حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه کشورمان عصر امروز در نشست خبري با خبرنگاران رسانههاي داخلي و خارجي طي سخناني روند سياست خارجي دولت رئيسي را مورد بررسي قرار داد و گفت: سير دکترين سياست خارجي متوازن با اولويت نگاه به همسايگان و آسيامحور در مسير درست و رو به رشدي قرار دارد. در ارتباط با برخي از تحولات جديد در محيط داخلي ايران از منظر سياست خارجي خوشبختانه توطئهاي که براساس اسناد موجود و دقيق با هدف ايجاد جنگ تروريستي و داخلي با هدف تجزيه جمهوري اسلامي ايران طي 8 هفته گذشته با سوءاستفاده از احساسات پاک مردم عزيز ما دنبال ميشد، شکست خورد. وزير امور خارجه در همين مورد يادآور شد: زماني يک ديپلمات شناخته شده خارجي اظهار داشت که آمريکا توانست در کشوري با 41 ميليون جمعيت با آوردن 30 هزار نفر از مردم با بکارگيري ظرفيتهاي موجود در فضاي دولت عراق را ساقط کند و آقاي «عادل عبدالمهدي» براي مصالح بزرگتر از سمت خود استعفاء داد. آن مقام خارجي معتقد بود با شرايطي که در ايران پيش آمده و احساسات جمعي از جوانان ما برانگيخته شده، فرصتي به دولتهاي خارجي دست داده که احساس کنند ميتوانند اين تجربه را تکرار کنند. دخالتهاي خارجي در هفتههاي اخير در اوج خود بود، آنها در قضاياي ناامني مرزها در شرق و کشور که بوجود آمد. به طور مشخص 76 مرکز تروريستي در اقليم شناسايي شد، و بررسيها نشان ميداد که سلاحهاي آمريکايي و اسرائيلي به اين کشور وارد شدند. ما طي دو مرحله با مقامات کشور دوست عراق و مسئولان اقليم کردستان نشستهايي را برگزار کرديم دوستان ما در دولت مرکزي عراق متعهد شدند براي دور کردن گروههاي تروريستي که در 76 نقطه از اين منطقه تحرکاتي را عليه جمهوري اسلامي ايران دنبال ميکردند، اقداماتي کنند. گفتوگوهاي ما با هدف عملي شدن اين توافقات ادامه دارد و تا زماني که نيروهاي دولت مرکزي عراق در اين مرز مشترک در منطقه اقليم مستقر شوند، نياز به اقدام از سوي ما نخواهد بود، لکن مادامي که تهديد عليه امنيت جمهوري اسلامي وجود داشته باشد نيروهاي مسلح ما اقدامات لازم را در دستورکار خواهند داشت.

تحرکات در اقليم با چراغ سبز آمريکا انجام ميشود

«نوذر شفيعي»، تحليگر مسائل بينالملل و سخنگوي پيشين کميسيون امنيت ملي و سياستخارجه مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که باتوجه به ناآراميها در مرزهاي غربي ايران، تنش با نيروهاي مسلح مستقر در اقليم کردستان به کجا خواهد رسيد و آيا دولت عراق اين قدرت را دارد که بتواند به خواستههاي همسايه خود در قبال تخليه نيروهاي مسلح در اقليم کردستان جواب مثبت بدهد، به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «واکنش نظامي ايران به اقدامات تخريبگر در اقليم کردستان در مسير تماميت ارضي و دفاع از شهروندانش در برابر نيروهاي مسلحي که در اقليم حضور دارند، انجام شد. برداشت ايران اين است که گروهکهاي تروريستي که در کردستان عراق حضور دارند با اهداف «تجزيه طلبانه» خواستار برهم زدم وضعيت داخلي ايران هستند. بايد به اين موضوع هم اشاره کنيم که بر اساس گزينههايي که بر روز ميز وجود دارد، نيروهاي نظامي ايران از آنها استفاده کردهاند. مهمترين گزينه در اين رابطه شليک موشکها و فرستادن پهپادهاي ايراني به اقليم است.»

اين تحليلگر مسايل بينالملل در مورد اختيارات دولت عراق در برخورد با نيروهايي که در اقليم حضور دارند، ادامه ميدهد: «باتوجه به اينکه دولت بغداد کنترول مرزها عراق را بر عهده دارد ولي با اين وجود اختياري بر مناطق شمالي خود يعني همان اقليم کردستان ندارد. اينکه حالا اين دولت مديريت مرزهاي شرقي خود را با همکاري ايران بر عهده گرفته است ميتواند براي شخصيت دولت تازه کار عراق نکته مثبتي محسوب شود و از اين نظر قدرت بيشتري در منطقه و مسائل داخلي عراق خواهد داشت. ولي با اين حال بهنظر نميتواند در مورد مسائل جاري در اقليم تصميم گيري کند. اگر ايران بخواهد براي بازگشت آرامش در اقليم، گام غير نظامي بردارد و از در مذاکره و گفتوگو وارد ميدان شود، در کنار دولت بغداد بايد با آمريکاييها هم وارد مذاکره شود. چون نفوذ آمريکا و اسرائيل در اين ناحيه بسيار زياد است. فراموش نکنيد که آمريکا و اسرائيل همواره به اين مناطق سلاح ارسال ميکنند و از آنها حمايت ميکنند.» شفيعي در مورد تئوريهاي آمريکا در اقليم براي ضربه زدن به ايران اضافه ميکند: «آمريکا در اين انديشه است که بعد از شروع اعتراضات در ايران ميتواند با فعال کردن نيروهاي تجزيهطلب و گروهک‌‎هاي مسلاح حاضر در اقليم ميتواند به نوعي ايران را تهديد کند، حتي به‌‎دنبال ضربه زدن به ايران در اين عملياتها بودند. توجه داشته باشيد که اين گروهاي بدون «چراغ سبز» آمريکا و اسرائيل هيچ عملياتي را بر عليه ايران آغاز نميکنند. همانطوري که اشاره کردم اين نيروها ارتباط مستقيمي با مسئولان آمريکا و اسرائيل در منطقه دارند. فراموش نکنيد که امنيت مرزها براي هر کشور ارزش حياطي دارد و اگر ايران بخواهد در اين زمينه به واکنشها جواب ندهد، اقليم کردستان تهديد جدي براي تهران محسوب خواهد شد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه