وزارت خارجه عراق:

مذاکرات عربستان و ایران در مسیر دیپلماتیک قرار دارد

آرمان امروز: وزارت خارجه عراق اعلام کرد که مذاکرات ایران و عربستان از بعد امنیتی وارد مسیر دیپلماتیک شده است و این مذاکرات با نظارت بغداد همچنان ادامه دارد.

«احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق در اظهاراتی مطبوعاتی گفت که مذاکرات ایران و عربستان از بعد امنیتی وارد روند دیپلماتیک شده است و این مذاکرات با نظارت بغداد همچنان ادامه دارد.

وی بر اهمیت این مذاکرات در جهت نزدیک تر کردن دیدگاه ها و حل و فصل مسائل باقی مانده میان دو کشور و حفظ منافع آنها تاکید کرد

سخنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به اینکه بغداد همچنان به دنبال نزدیکتر کردن دیدگاه های میان طرفین است، تصریح کرد: آخرین نشست مذاکرات در بغداد و با نظارت وزارت امور خارجه عراق برگزار شد.

الصحاف ادامه داد: ما همچنان در حال ایجاد هماهنگی میان دو طرف در راستای فراهم کردن مقدمات ادامه این گفتگوها هستیم.

پیش از این نیز فواد حسین وزیرخارجه عراق در کنفرانس گفتگوی منامه درباره مسائل مختلف ابراز نظر کرده و از تلاش عراق برای بهبود روابط دیپلماتیک با همه کشورهای جهان سخن گفته بود.

فواد حسین همچنین از ادامه تلاشهای عراق در راستای برگزاری گفتگوها میان ایران و عربستان سعودی خبر داد و گفت: تهران و ریاض به ادامه گفتگوهای دوجانبه تمایل دارند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه