حرکت پرشتاب فولاد هرمزگان به‌سوی فتح قله‌های تولید

آرمان امروز: شرکت فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۱ حرکت شتابان خود را بهسوی فتح قله ظرفیت اسمی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تنی آغاز کرده و ادامه میدهد و عزم و برنامهریزی اصولی مدیران و تلاش کارکنان این شرکت محدودیتها و موانع موجود در این مسیر را از پیش رو برداشته است. صنعتگران ایرانی در سال ۱۴۰۱ مسیر پرچالشی برای تداوم و توسعه فعالیتها و اجرای برنامهها و تحقق اهداف خود پیش رو داشتهاند. صنایع فولادی کشور نیز در سال جاری از این چالشها برکنار نبودهاند و فعالان این عرصه با موانع و محدودیتهای گوناگونی در مسیر توسعه صنعت فولاد، دستوپنجه نرم کردهاند. بررسی عملکرد شرکتهای فعال در زنجیره صنعت فولاد ایران حکایت از آن دارد که برخی از شرکتهای فولادی کشور عملکرد موفقتری در سال ۱۴۰۱ نسبت به رقبای خود داشتهاند و در کنار زدن موانع تولید و اجرای برنامههای توسعه، عزم و اراده جدیتری به نمایش گذاشتهاند. یکی از فولادسازان موفق کشور در سال جاری شرکت فولاد هرمزگان است که هرچند در کارنامه هفتماهه خود در سال ۱۴۰۱ فرازوفرودهایی داشته و به محدودیتها و موانعی در مسیر توسعه و شکوفایی خود برخورده، با عزمی مثالزدنی موانع را پشت سر گذاشته و حرکت پرشتاب خود را بهسوی قلههای تولید تداوم بخشیده است.

فولاد هرمزگان در ۴ ماه سال نخست جاری، بهدلیل کمبود برق با افت تولید مواجه شد و از رسیدن به قله ظرفیت اسمی تولید فاصله گرفت؛ اما اکنون آمارهای تولید این شرکت نشان میدهد در شهریورماه و همزمان با رفع مشکل کمبود برق، تولید فولاد هرمزگان از ۱۵۰ هزار تن فراتر رفته و این شرکت موفق به تولید ۱۵۱ هزار و ۷۴۲ تن محصول شده است. رکوردشکنی نگین فولادسازی جنوب کشور در تولید ماهانه در اولین ماه پاییز نیز ادامه یافت و فولاد هرمزگان در مهرماه ۱۴۰۱ با تولید ۱۵۳ هزار و ۲۳۳ تن محصول، گام بلندی در جهت تحقق ظرفیت اسمی برداشته است. با این روند به نظر میرسد در پایان سال ۱۴۰۱ شاهد فتح قله ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تنی تولید در فولاد هرمزگان خواهیم بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه