باند رفت آزادراه تهران-شمال بهار 1402 به بهربرداری می رسد؟

آرمان امروز: مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور درباره زمان بهرهبرداری از باند رفت آزادراه تهران-شمال گفت که با تامین اقدامات ایمنی، این آزادراه تا بهار ۱۴۰۲ زیر بار ترافیک قرار میگیرد. در واقع خیرالله خادمی در حالی وعده اففتاخ باند رفت بزرگراه پر حاشیه تهران  شمال را داده که بارها رستم قاسمی از کمبود اعتبارات این وزارتخان به عنوان مهمترین چالش در اجرای پروژه های عمرانی  جاده سازی خبر داده بود . اگرچه این پروژه سرمایه گذاران قدرتمندی همچون بیناد مستضعفان را دارد اما تجربه این سال ها نشان داده تاخیر در تزریق منابع دلیل اصلی در تاخیر راه اندازی این بزرگراه استراتژیک بوده است حال باید دید مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حملونقل چگونه می خواهد وعده خود را عملی کند پروژه آزادراه تهران-شمال در سال ۱۳۷۳ به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و تاکنون فاز اول و چهارم این محور آزادراهی ۳۲ کیلومتر و ۲۰ کیلومتر افتتاح شده و در حال بهرهبرداری است. از فاز دوم این آزادراه نیز تاکنون تونل البرز بهعنوان طولانیترین تونل کشور به طول بیش از شش کیلومتر به بهرهبرداری رسیده است. پس از تکمیل فاز دو، فاز سوم آزادراه تهران-شمال باقی میماند که از پل زنگوله در ابتدای استان مازندران آغاز شده و به طول ۴۷ کیلومتر ادامه پیدا کرده و در سه راهی دشت نظیر به فاز چهارم این آزادراه متصل میشود.   در عین حال باند غربی منطقه دو آزادراه تهران-شمال اکنون در مراحل پایان است و اعلام شده که با تامین بهموقع منابع اعتباری تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ آماده بهرهبرداری میشود. عملیات اجرایی باند شرقی نیز تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ آماده بهرهبرداری میشود. در این راستا خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور درباره زمان بهرهبرداری از باند رفت آزادراه تهران-شمال اظهار کرد: عملیات اجرایی این آزادراه تا پایان سال تمام میشود اما اقدامات ایمنی ازجمله تاسیسات کنترلی، روشنایی تونلها، جتفنهایی که باید در تونلها نصب شود و سیستمهای هوشمند، کمی زمانبر است. وی ادامه داد: البته بدون این اقدامات هم بهرهبرداری امکانپذیر است، اما تامین ایمنی بالاتر، زمان بیشتری میخواهد. ما تلاش میکنیم که تا پایان سال این کار انجام بگیرد اما نمیدانیم میتوانیم این آزادراه را در آن زمان زیر ترافیک قرار دهیم یا خیر. مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در پاسخ به اینکه آیا باند رفت تا بهار ۱۴۰۲ برای مردم هم قابل استفاده خواهد شد، گفت: تا بهار ۱۴۰۲ این کار حتما انجام میشود؛ حتی ممکن است تا پایان سال هم این اتفاق بیفتد و امیدواریم تا پایان بهمن ماه بتوان راحت از این مسیر عبور کرد اما کار تاسیسات زمانبر و هزینهبر است و خریدهای لازم برای آن باید انجام شود که نیاز به نقدینگی بسیار بالا دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه