قالیباف قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را ابلاغ کرد

آرمان امروز: رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف در نامه ای به سیدابراهیم رئیسی قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را ابلاغ کرد.شورای نگهبان ۲۴ آبان ماه پیش نویس این قانون را که در قالب طرح نمایندگان مجلس ارائه شده بود، تأیید کرد.بر اساس قانون مدنی، رئیس جمهور ۵ روز فرصت دارد قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را برای اجرا به دستگاهها ابلاغ کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه