اعلام آمادگی ایران برای افزایش صادرات برق به عراق

آرمان امروز: مدیر عامل شرکت توانیر گفت: افزایش صادرات برق به عراق بستگی به نیازهای این کشور دارد اما در هر حال ما زیرساخت های لازم برای افزایش صادرات را داریم. آرش کردی درباره برنامه افزایش صادرات برق به عراق اظهار داشت: در حال حاضر صادرات برق به این کشور مطابق قرارداد و بر پایه قرارداد ۵ ساله انجام میشود. وی درباره افزایش صادرات به این کشور گفت: ما اعلام آمادگی کردیم که میتوانیم میزان صدور به عراق را افزایش دهیم اگر برای طرف عراقی هم جذابیت داشته باشد ما مشکلی از این حیث نداریم. مدیر عامل شرکت توانیر تاکید کرد: افزایش صادرات برق به عراق بستگی به نیازهای این کشور دارد اما در هر حال ما زیرساختهای لازم برای افزایش صادرات را داریم. وی درباره وصول مطالبات برقی از عراق خاطرنشان کرد: ما سعی میکنیم با روشهایی بدهیها را وصول کنیم. البته با توجه به تحریمها معضلاتی بابت دریافت و تسویه مطالبات مان داریم اما با همکاری نهادهای دولتی مثل بانک مرکزی سعی کردیم که ارقام افزایش پیدا نکند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته اساسی این است که ما با محدودیت مصرف مواجه هستیم اما با این حال نسبت به قراردادهایی که برای صادرات منعقد کردهایم از نظر حقوقی و بین المللی پایبند خواهیم بود ولی ترجیح ما تامین نیازهای داخل است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه