آقای شهبازی؛ مرگ برجام قبل از روسیه باعث کسری بودجه شد

آرمان امروز: «تمام تلاش دولت و مجلس این بود که در سال جاری با کسری بودجه مواجه نشویم دولت هم در بخش میزان صادرات نفت و قیمت نفت پیشبینیهایی داشت، اما با اعمال تحریمها علیه روسیه، روسها ناچار شدند نفت و گاز را به صورت غیر رسمی وارد بازار کنند همین عامل باعث شد قیمتهای مورد نظر در بازار انرژی محقق نشود و قیمتها بالا نرود» این سخنان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که کسری بودجه امسال را به گردن روسها انداخته است . اگرچه که ادعای شهبازی در خصوص تاثیر روسیه بر فروش نفت ایران درست است اما بر خلاف اظهارت این نماینده چالش نفتی روسیه باعث افزایش قیمت نفت در بازار جهانی شد که متاسفانه به دلیل اینکه صادرات نفت ایران تنها به چین متکی بوده است نتوانست از این موقعیت به نفع خود استفاده کند و این در حالی بود که عدم احیای برجام نیز مزیدی بر علت بود تا نفت ایران بیش از گذشته عزلت نشین باشد موضوعی که در نهایت بر خلاف تمامی وعده ها و ادعاهای مطرح شده در خصوص افزایش فروش نفت اما اخبار حاکی از کاهش صادرات به کمتر از 50 هزار بشکه در روز حکایت دارد که طبیعتا بودجه مورد نیاز دولت را تامین نمی کند ضمن انکه وعده های مسکنی دولت به همراه جراحی اقتصادی و اجبار دولت برای اصلاح دستمزدها مزیدی بر علت بود تا این وضعیت تشدید شود.

علیرضا شهبازی درباره عملکرد دولت سیزدهم در اجرای کالابرگ اظهار داشت: اجرای کالا برگ در بودجه 1401 آمده و قانون است زمانی که دولت لایحه را به مجلس تحویل داد در راستای سیاست حذف ارز 4200 تومانی، مجلس به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که دولت بتواند کالابرگ را به اجرا برساند و برای پیادهسازی آن اقدام و عمل کند.

وی ادامه داد: در بُعد نظارتی مجلس و به دنبال تذکرات جلسات پی درپی برای اجرای کالا برگ با نمایندگان دولت برگزار کردیم و مجلس بارها به دولت تذکر داده که با توجه به اینکه برای اجرای کالابرگ از برنامه زمان بندی عقب مانده هر چه زودتر نسبت به اجرای آن عمل کند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کالابرگ به طور قطع باید در 1401 به اجرا شود و اجرای آن به سال آینده موکول نخواهد شد، گفت: دولت در چند ماه گذشته به دلایلی نتوانسته کالا برگ را به اجرا برسانند اما در این چند ماه باقیمانده از سال باید نسبت به اجرای آن هر چه سریعتر اقدام کند و مجلس  در این شرایط  برای اینکه فشار معیشتی بر روی مردم کاهش پیدا کند، در اجرای کالابرگ با دولت همکاری خواهد کرد. شهبازی با اشاره به عدم تحقق شرط مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی افزود: حذف ارز ترجیحی در راستای جلوی سوءاستفاده افراد از دسترسی به ارز گرفته شود چراکه عدهای ارز ارزان را دریافت میکردند اما کالا و خدماتی را وارد بازار نمیکردند یا اینکه کالا را با همان قیمت بالا وارد بازار میکردند از این رو حذف ارز ترجیحی اقدام ارزشمندی بود اما نظارتی که باید برای کنترل قیمتها انجام میشد به اجرا نرسید.  وی تاکید کرد: شرط مجلس برای موافقت با حذف ارز ترجیحی این بود که افزایش قیمت به غیر از کالاهای اساسی که متاثر از حذف ارز 4200 هستند و یارانهدار خواهند شد به سایر کالاها سرایت نکند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شاهد آن بودیم که قیمت بسیاری از سایر اقلام هم افزایش یافت که باعث افزایش فشار معیشتی بر روی مردم شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر کسری 200 هزار میلیارد تومانی بودجه به دلیل عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی، اظهار داشت: تمام تلاش دولت و مجلس این بود که در سال جاری با کسری بودجه مواجه نشویم دولت هم در بخش میزان صادرات نفت و قیمت نفت پیشبینیهایی داشت، اما به دلیل مسائلی برای فروش نفت در دنیا پیش آمد و با اعمال تحریمها علیه روسیه، روسها ناچار شدند نفت و گاز را به صورت غیر رسمی وارد بازار کنند و قیمت نفت را کاهش داد و همین عامل باعث شد قیمتهای مورد نظر در بازار انرژی محقق نشود و قیمتها بالا نرود. شهبازی ادامه داد:  همچنین پیشبینیهایی برای میزان فروش اموال و داراییهای دولت صورت گرفته بود که متاسفانه این مورد در ماههای گذشته تحقق پیدا نکرد که البته دولت در تلاش جبران این عقبماندگی است تا کسری بودجه را جبران کند. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه