جام جهانی کشتی آزاد ترکیب تیم ملی ایران را اعلام کرد

اتحادیه جهانی کشتی در فاصله چند هفته مانده به جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا، ترکیب تیم ملی ایران را اعلام کرد.

به گزارش صبح ساحل، جامجهانی ۲۰۲۲ کشتی آزاد در حالی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ماه در کشور آمریکا برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان یکی از تیمهایی است که باید شرکت در این رقابتها به آمریکا سفر کند.

اتحادیه جهانی کشتی فهرست ملیپوشان را در فاصله ۱۷ روز تا آغاز این رقابتها، معرفی کرد که در این ترکیب کامران قاسمپور دارنده ۲ مدال طلای قهرمانی جهان با ارتقای یک وزن برای نخستین بار در وزن ۹۷ کیلوگرم شرکت خواهد کرد که در این وزن کایل اسنایدر قهرمان قهرمان جهان و المپیک از آمریکا حضور دارد و نبرد احتمالی این ۲ قهرمان جذاب خواهد بود.

دیوید تیلور و حسن یزدانی ۲ نابغه کشتی آزاد جهان در این رویداد حضور نخواهند داشت.

لیست نفرات ایران به شرح زیر است:

٥٧ کیلوگرم: رضا مومنی

۶۱ کیلوگرم: آرمین حبیبزاده

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد - محمدرضا باقری

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی - علیاکبر فضلی

٧٤ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی - علی سوادکوهی

٨٦ کیلوگرم: علیرضا کریمی

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور

٩٧ کیلوگرم: کامران قاسمپور - امیرعلی آذرپیرا

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی

به گزارش ایرنا، در ترکیب تیم ایران در جام پنج مدالآور جهانی و همچنین هفت مدالآور جهانی در ردههای سنی حضور دارند.

در این راستا سخنگوی فدراسیون کشتی در گفتو گویی با خبرنگار ایرنا بیان کرد: باهماهنگی انجام شده آزادکاران در ۲ مرحله به دبی اعزام شدند تا کارهای مربوط به اخذ روادید را برای جام جهانی آمریکا را انجام دهند.

محمد ابراهیم امامی تصریح کرد: اقدامات لازم برای حضور در این رقابتها انجام شده است. برای اعزام به جام جهانی باید به تمامی اعضای تیم روادید بدهند؛ در غیر اینصورت تیم اعزام نخواهد شد.

وی ادامه داد: اردوی تیم ایران در جام جهانی در حالی آغاز شده است که این تمرینات تا پیش از اعزام ملی پوشان به جام جهانی ادامه خواهد داشت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه