حضور بازیگران بی‌حجاب در آثار سینمایی صحت ندارد

آرمان امروز - مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی نسبت به انتشار خبر تولید آثار سینمایی به دو وجه بیحجاب و باحجاب واکنش نشان داد و صحت آن را رد کرد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی در واکنش به خبر فیلمبرداری برخی آثار سینمایی در دو شکل بیحجاب و با حجاب گفت: بر اساس اطلاع موثق سازمان سینمایی چنین خبری صحت ندارد و هیچ یک از فیلمهای سینمایی در حال تولید دست به چنین اقدام قانون شکنانهای نزدهاند.وی افزود: بدیهی است در صورت صحت چنین خبری، فیلم موردنظر در هر مرحلهای از ساخت و تولید، متوقف و تبعات جبران ناپذیری را برای سازندگان اثر در پی خواهد داشت. حبشی ادامه داد: توصیه ما به عنوان سازمان سینمایی به سرمایه گذاران، تهیهکنندگان و کارگردانان این است که مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند چرا که تبعات هرگونه تخطی از قوانین رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد بود.

وی عنوان کرد: سینمای ایران همواره سینمایی شریف، قانونمند و متعالی بوده و بدون تردید مطابق با قوانین رسمی و موجود کشور به حیات پر برکت خود ادامه خواهد داد. مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی اعلام کرد: بر اساس پیگیریها و اطلاع دقیق مسئولین سازمان سینمایی پروژههای در حال تولید کاملا منطبق بر قوانین و مقررات در حال تولید است و حاشیه سازیها تاثیری بر روند طبیعی تولید و زیست حرفهای و قانونمند سینماگران نخواهد گذاشت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه