باکو، فرار رو به جلو

احسان موحدیان
اتهامزنیهای آذربایجان علیه ایران در زمانی اتفاق میافتد که ایران رسماً اعلام میکند که عامل حمله تروریستی شاهچراغ از جمهوری آذربایجان و از فرودگاه بینالمللی حیدر علیاف باکو پرواز کرده و به ایران آمده است. این اتهامزنیها چند روز قبل از اعلام رسمی خبر عامل تروریستی حرم شاهچراغ اتفاق میافتد و تا امروز هم باکو واکنشی به اعلام این خبر توسط تهران نشان نداده است و این سکوت نشان میدهد که اینها خودشان میدانند چکار کردهاند و اتهام خودشان را قبول دارند.

هدفی که علییف از این اقدامات تعقیب میکند، کمک به اسرائیل در جهت نفوذ به اطراف مرزهای ایران است که در آینده بتواند مشکلات امنیتی برای کشومان ایجاد کند. جمهوری آذربایجان امتداد تاریخی ایران است، این کشور به طور انفرادی، نه هویت مجزا و نه تاریخ مجزایی از ایران دارد و نه فرهنگ و مذهبی مجزای از ایران دارد. لذا در تلاش است تا هویت و تاریخ و فرهنگ و مذهب مجزا برای خود خلق کند تا خودش را در قالب یک تمامیت مستقل در برابر ایران مطرح کند. این کار دشوار است چرا که تمام ریشههای هویتی، تاریخی و مذهبی آذربایجان در ایران است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه