چین بیخ گوش آمریکا رژه می رود

آرمان امروز|پورحسین: مهم ترین اتفاق چند ماه اخیر در عرصه بین الملل بی شک تشدید تنش و تقابل میان چین و آمریکا بوده است. تقابلی که هر چند با دیدار روسای جمهوری آمریکا و چین تا حدودی کنترل شد اما بی شک این فروکش کردن تنش ها محدود به کوتاه مدت خواهد بود و کوچک ترین رخدادی می تواند این آتش زیر خاکستر را شعله ور کند.

بر همین اساس به نظر می رسد چین نیز تحرکات نرمی برای نفوذ به فضای پیرامونی آمریکا آغاز کرده است و آماده تقابل با استفاده از اهرم های متعدد می شود. در همین راستا رئیس جمهوری چین اعلام کرد که پکن مایل است اعتماد متقابل سیاسی با کوبا را تعمیق کند و همکاری با این کشور را گسترش دهد.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین جمعه در جریان دیدار با «میگوئل دیازکانل»، رئیس جمهوری کوبا در پکن گفت که چین مایل است اعتماد متقابل سیاسی را تعمیق کند و همکاری با کوبا را گسترش دهد.

رئیس جمهور چین تاکید کرد، چین مایل است همواره اعتماد متقابل سیاسی با کوبا را تعمیق بخشد، همکاری های عملی را گسترش دهد، دو کشور قاطعانه از یکدیگر در مسائل مربوط به مهم ترین منافع یکدیگر حمایت کنند و هماهنگی و همکاری در امور بین المللی و منطقه ای را تقویت کنند. رئیس جمهوری کوبا در مقطع زمانی ۲۴ تا ۲۶ نوامبر در چین به سر می برد و رایزنی هایی برای افزایش همکاری ها در عرصه های مختلف صورت می دهند. همکاری هایی که مشخصا منجر به حضور میدانی چین در بیخ گوش آمریکا و در حوزه دریای کارائیب می شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه