روایت «آرمان امروز» از سطح شهر

تکدی‌گری هم مدرن شد!

آرمان امروز- گروه جامعه: برخي برآوردها نشان ميدهد در يک دهه اخير سطح معيشت ايرانيان تا حدي پايين آمده است. در اين بين برخي از اين شرايط نامناسب اجتماعي سوء استفاده کرده و به جاي کار و امرار معاش آبرومند با تکدي گري امورات مي گذرانند.

اين در حالي است که در گذشته افراد ژوليده، بيمار و ساکن در مناطق نامناسب و غير بهداشتي جزو افراد فقير و مستحق قلمداد مي شدند، اما اين روزها ديگر فقير که نه بهتر بگويم افراد شاغل در زمينه تکديگري با ظواهر موجه از ديگران کمک مالي اخذ مي کنند. آنها اغلب با خواهش و تمنا، آه و ناله و وعده درباره باز پرداخت پول اخذ شده مبلغ مورد نظر خود را از فرد مقابل دريافت مي کنند.  37 درصد مجموع متکديان کشور را زنان تشکيل ميدهند.

در بين متکديان، افرادي با مليتي ايراني، افغانستاني، پاکستان و حتي آفريقايي ديده ميشوند که به کلان شهرها آمده و گدايي مي کنند. اين در حالي است که 60 تا 70 درصد متکديان و بيخانمانها در تهران، غيرتهراني هستند. هم اکنون تکديگري در تهران به حدي افزايش پيدا کرده است که در هر گوشه و کنار تهران ميتوان يک متکدي يافت. بسياري از اين متکديان به صورت باندي و گروههاي متشکل تکديگري ميکنند و در اين راه از نوزدان تا افراد مسن سوء استفاده ميشود. اگر اين افراد شناسايي شوند و اموال آنها مورد بررسي قرار گيرد متوجه ميشويم که آنها نه تنها نيازمند نيستند، بلکه گدايي را شغلي براي کسب درآمد بيشتر مي دانند؛ درآمدهايي ميليوني که باعث شده آنها اين کار را ادامه دهند. اما به راستي چرا مردم ما به اين گدايان اعتماد کرده و به آنها کمک ميکنند؟ اگر مردم به اين باور برسند که نبايد به متکديان پول بدهند بسياري از مشکلات حل ميشود.

 در ضمن در سال هاي اخير نيز شاهد بروز و ظهور متکدياني با ظاهري آراسته و موجه هستيم که تا وقتي خودشان زبان به سخن باز نکنند به هيچ عنوان نمي توان حدس زد که درخواست کمک مالي دارند.

نيازمندان واقعي با سيلي صورت سرخ ميکنند

نرگس با مشاهده اين برگه به «آرمان امروز» ميگويد: من به هيچ عنوان تحت تاثير اين گونه مسائل قرار نمي گيرم. فردي که مي تواند چنين برگه اي را تايپ  و تکثير کند به نسبت مي تواند گليم خود را از آب بيرون بکشد و به هيچ عنوان نيازمند کمک نيست. اين فرد به ظاهر نيازمند کمک با وجود قابليت هاي فراوان مي تواند از طرق ديگر براي کسب درآمد براي درمان همسرش اقدام کند. متاسفانه برخي اقدامات نامناسب و برنامه ريزي هاي غير کارشناسي از سوي  سازمان هاي حمايت گر جامعه ما را به سمت گدا پروري هدايت کرده است.

اين در حالي است که با توجه به وضعيت اقتصادي موجود در کشور اغلب نيازمندان واقعي به قول معروف با سيلي صورتشان را سرخ نگه داشته و از اين گونه مسائل ابا دارند. در واقع کسي که مبادرت به اين نوع اقدامات مي کند به هيچ عنوان نيازمند نيست، بلکه سهل الوصول ترين مسير را براي کسب درآمد انتخاب کرده است. در واقع اين افراد بسيار باهوش و تن پرور هستند. بايد نيازمندان بدانند که در کشور نهادهاي حمايتي همچون کميته امداد و بهزيستي براي پاسخگويي به نياز آنها طراحي شده و براي اخذ خدمات ميتوانند به آن سازمان ها مراجعه کنند. درضمن مردم نيز نبايد به هيچ عنوان احساسات خود را بازيچه دست افراد سوء استفاده کننده قرار دهند.

امان از متکديان باکلاس!

مسعود 30 ساله به شغل آزاد مشغول است. او با بيان اينکه هر روز افراد زيادي به مغازه اش براي درخواست کمک مراجعه مي کنند به «آرمان» ميگويد: کمک به متکديان ژوليده و افراد معلوم الحال هر چند در حد مبلغ اندک چندان ضرري براي کسي ندارد، اما در شرايط کنوني شاهد افزايش افراد به ظاهر مرتب و با شخصيت هستيم که با ترفندهاي متعدد در پي نوعي کلاهبرداري و کسب درآمد هستند. براي مثال اين افراد در اغلب موارد هميشه در اين شهرغريب اند يا کيف پولشان را در منزل جا گذاشته يا بيکار و نيازمند کمک هستند. او مي افزايد: من به اين افراد هم در حد مبلغ کرايه ماشين يا خريد يک ساندويچ کمک مي کنم نه بيشتر.چون با بررسي وضعيت درآمد متکديان بايد گفت که آنها از هر فرد کارمند، کاسب و... بيشتر درآمد دارند.

فقط به نهادهاي نيازمند ومعتبر کمک شود

راحله کمک به افراد نيازمند را به هر شکل نقد مي کند و به «آرمان» ميگويد: من ترجيح مي دهم به جاي کمک به افراد نيازمند به موسسه هاي خيريه معتبر کمک کنم. در اين صورت مي دانم که اين هزينه به دست نيازمندان واقعي مي رسد نه افراد کلاش و کلاهبردار. درضمن فرهنگ کمک به نيازمندان در جامعه ما به گداپروري تبديل شده است. براي مثال مي توان به جاي کمک بلاعوض به افراد از آنها در زمينه هاي مختلف از جمله نظافت و ديگر کارهاي خدماتي کمک گرفت و به اين ترتيب فرهنگ کار در جامعه گسترش مي يابد و به نسبت فرد دريافت کننده کمک هم با عزت نفس مزد کار خود را کسب مي کنند.

 تشکر بابت کمک نکردن به متکديان

چندي پيش شش هزار نفر از متکديان تهران جمعآوري شدند. بر اساس گزارش هاي منتشر شده از سوي سازمان هاي مربوطه در اين اقدام 100 نفر از متکديان جمعآوري شده را کودکان و سه هزار نفر از آنها را متکديان زير 15سال تشکيل ميدادند. مابقي افراد جمعآوري شده متکديان بزرگسال بودهاند. در حال حاضر يکي از مشکلات نبود زيرساختهاي مناسب قانوني براي جمعآوري اين افراد و  نبود ظرفيت کافي در بهزيستي است. فرماندار تهران بر مقابله با شبکههاي تکديگري تاکيد کرد و گفت: برخي از اين شبکهها شناسايي و معرفي شدهاند و از مردم تهران نيز بابت کمک نکردن به متکديان تشکر ميکنيم. عيسي فرهادي اظهار کرد: با توجه به مصوبه شوراي اجتماعي کشور مبني بر تشکيل مجتمع فوريت هاي اجتماعي شهر تهران، اين مجتمع با همکاري شهرداري، بهزيستي، نيروي انتظامي، دانشگاه علوم پزشکي و برخي دستگاه هاي خدماترسان آغاز به کار کرده است.

 او ادامه داد: مجتمع فوريتهاي اجتماعي شهر تهران مقابله با آسيب هاي اجتماعي مشهود همچون جمعآوري متکديان، ساماندهي کودکان کار و توجه به کارتنخوابها را مدنظر دارد و در اين راه جمعآوري و غربالگري آسيبديدگان اشاره شده يکي از برنامههاست.

فرماندار تهران تصريح کرد: مجتمع فوريت هاي اجتماعي شهر تهران به غير از جمعآوري و غربالگري متکديان، کارتنخواب ها و کودکان کار آنها را به سامان سراهاي مشخص بانوان و آقايان معرفي ميکند. البته کودکان کار و متکديان نيز به بهزيستي معرفي ميشوند. فرهادي با بيان اينکه در بخش اتباع بيگانه درباره کودکان مشکلاتي وجود دارد، عنوان کرد: اميدواريم اقدامات انجام شده براي حل و فصل مشکلات کودکان متکدي و کار تاثيرگذار باشد.

او با اشاره به جمعآوري بيش از پنج هزار نفر از متکديان در شهر تهران خاطرنشان کرد: اين متکديان در سامانسراهاي شهرداري تهران نگهداري ميشوند و برنامههاي در نظر گرفته شده از سوي مسئولان شهري و استاني قابل تقدير است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه