رئیس صندوق بازنشستگی کشوری برکنار شد

با حکم سيد صولت مرتضوي، محمد اسکندري عزل شد و نعمت الله ترکي به عنوان رئيس صندوق بازنشستگي کشوري منصوب شد. پس از ماهها حاشيه بر سر حضور محمد اسکندري در صندوق بازنشستگي کشور، بالاخره سيدصولت مرتضوي، محمد اسکندري را از صندوق بازنشستگي کشوري عزل کرد و نعمت الله ترکي را به عنوان سرپرست اين سازمان منصوب کرد. محمد اسکندري از نزديکان حجت عبدالملکي بود که در دوره او جذب وزارت کار شد و پس از خروج عبدالملکي از وزارتخانه، او همچنان پست خود را حفظ کرده بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه