برخورد فیفا با اقدام سیاسی بازیکنان صربستان

فیفا اعلام کرد یک پرونده انضباطی را علیه فدراسیون فوتبال صربستان به دلیل به نمایش گذاشتن یک پرچم مناقشه برانگیز در رختکن تیم ملی این کشور در رقابتهای جام جهانی باز کرده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد تحقیقات انضباطی را علیه فدراسیون فوتبال صربستان به دلیل آویزان کردن یک پرچم اختلاف برنگیز از سوی تیم فوتبال این کشور در بازیهای جام جهانی که در آن نقشه کوزوو به عنوان خاک صربستان حساب شده بود را به جریان انداخته است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه