اعتراض رسمی ایران علیه آمریکا

فدراسیون فوتبال ایران با ارسال ایمیلی به فیفا، اقدام فدراسیون فوتبال آمریکا در تغییر پرچم ایران را محکوم کرد.اعتراض رسمی ایران علیه آمریکا به فیفا

صفحه اینستاگرامی فدراسیون فوتبال آمریکا در اقدامی غیرحرفهای نماد «الله» را از پرچم ایران حذف کرد.

در پی این اقدام، فدراسیون فوتبال ایران با ارسال ایمیلی به فیفا خواستار تذکر و‌‌ برخورد جدی فدراسیون جهانی فوتبال با فدراسیون فوتبال آمریکا شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه