حمله به تاسیسات ایران، آغاز جنگ جهانی سوم

حسن‌هانی‌زاده
اظهارات اخیر رهبران «آمریکا» و «اسرائیل» در مورد مانور مشترک نظامی این دو کشور برای شبیهسازی حمله به تاسیسات هستهای ایران، پیش از هر چیز یک پروپاگاندای دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران است و هیچ هدفی به غیر بازیهای رسانه‌‌ای به همراه ندارد. در این خصوص هم «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا و «بنیامین نتنیاهو» نخستوزیری که بعد از سه هفته از روی کار آمدنش، هنوز نتوانسته کابینه خود را تشکیل دهد، بهخوبی میدانند که با توجه به حامیان ایران در منطقه هر حملهای به تاسیسات هستهای ایران میتواند آتشبیار جنگ «جنگ جهانی سوم» باشد. بعد از هر تهدیدی که از سوی آمریکا و اسرائیل، تاسیسات هستهای ایران را تهدید کند شاهد ورود «روسیه» و «چین» به میدان خواهیم بود. همین موضوع بهنوعی برنامهریزی برای حمله نظامی به ایران را خنثی خواهد کرد. به این موضوع هم توجه داشته باشید که کابینه جدید اسرائیل حتی برای تشکیل شدن هم مشکلات فراوانی دارد. فراموش نکنید عامل کنارهگیری نتنیاهو از قدرت همین عدم قدرت برای تشکیل دادن کابینه این رژیم بود. جو بایدن به دلیل اینکه نمیتواند به صورت مستقل در مورد مسائل بینالمللی و داخلی تصمیمی بگیرد به خواستههای لابی صهیونیستی حاضر در آمریکا برای اقدامات علیه ایران تن میدهد. تنها دلیل برگزاری این مانور نظامی برای روحیه دادن به ارتش شکست خورده رژیم صهیونیستی است که بتواند بعد از صدماتی که در عرصه جنگ میدانی و سایری از جبهه مقاومت خورده است خود را بازیابی کند. توجه داشته باشید که نیروهای سایبری که حالا حمله به تاسیسات و زیرساختهای رژیم صهیونیستی را در دستور کار قرار داده است وضعیت این رژیم را در مدیرت آب، برق و ... برهم زده است. این موضوع باعث نگرانی مقامات اسرائیلی شده است و در واقع در مقابله با این حملات دست بسته هستند و نمیتوانند از آن جلوگیری کنند. رژیم صهیونیستی در وضعیت کاملا متزلزلی حضور دارد و برای بهبود وضعیت خود دست به دامان آمریکا شده است. فراموش نکنید که اسرائیل را باید فرزند نامشروع آمریکا بخوانیم که در پی شکستهای سریالی خود را در آغوش آمریکا قرار میگیرد تا بتواند به دوام نمایشی خود ادامه دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه