غفلت از منشور نمایندگی مردم!

محی الدین حسینی
با مروری گذرا بر مهمترین توصیه های امام خمینی(ره) به نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی که به مثابه منشور نمایندگی است، تکالیف آنان را در برابر کشور و مردم تبیین میکند.امام در پیام خود به مناسبت شروع به کار نخستین دوره مجلس شورای اسلامی با یک واکاوی دقیق، خاستگاه و جایگاه مهم مجلس در جمهوری اسلامی و وظایف نمایندگان را به آنان یادآوری نموده و مجلسیان را به اجرای وظایف قانونی و اسلامی خود فرا میخواند. بنیانگذارکبیر انقلاب اسلامی با درک شرایط آن روز ایران، مطالبی را در نامه و پیام و منشور یازده ماده ای خود خطاب به مجلسیان فرموده اند که هنوز هم برای نمایندگان مردم در خانه ملت (مجلس) بعنوان نهاد قانونگذار کشور تازگی دارد.به راستی که اگر نمایندگان عزیز ملت شریف و نجیب ایران در مجلس شورای اسلامی که امام خمینی از آن نها با عنوان «عصاره فضائل ملت» نام میبرد،به انجام وظیفه بپردازند و علاوه بر تصویب قوانین خوب و راهگشا به بُعد نظارتی اشان بر اجرای قانون در کشور به درستی عمل کنند، کشورمان در بسیاری جهات موفق خواهد بود.در ادامه مروری خواهیم داشت بر توصیههایی که امام امت در پیامشان به آغاز نخستین مجلس مردمی در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به نمایندگان مجلس بر آنها تاکید داشته اند. «...من امیدوارم که این مجلس، مجلس عدالت و پیرو اسلام و به نفع مسلمین و کشور اسلامی باشد و نسبت به پیاده نمودن عدالت اسلامی و رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور تلاش کند. با کمال قدرت در مقابل قدرتهای شیطانی که در رژیم دست نشانده سابق، حاکم بر سرنوشت ما بودند بایستد و طرحهایی که در مجلس میگذرد مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد. در مذاکرات و برخورد آرا بطور آرام و با احترام متقابل عمل شود.از دسته بندیها و جهت گیریهای غیر اصولی برای کوبیدن طرف مقابل جداً احتراز شود.مجلس و دولت هماهنگ شوند تا بر مشکلات کشور فائق آیند.سیاست «نه شرقی و نه غربی» را در تمام زمینه های داخلی و روابط خارجی حفظ کنند. طرح ها و پیشنهادهایی که مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصاً مستضعفین است انقلابی است، با سرعت تصویب کنند، قوانین دست و پاگیری که  موجب تعویق و یا تعطیل امور شده و میشود و جامعه را به تنگ آورده است به طور انقلابی لغو کنند. قوانین مترقی را که رفاه ملت در آنها به بهترین وجه ملاحظه شده باشد جایگزین گردانند. مجلس جمهوری اسلامی برای رفاه و آسایش اقلیتهای مذهبی که در اسلام احترام خاصی دارند،اقدام و فعالیت نماید...» امیدوارم نمایندگان مردم با مروری دوباره بر اولین پیام روشنگرانه امام خمینی (ره) به مجلسیان بتوانند موجبات سرافرازی و عزت و رفاه و آرامش مردم عزیز ایران در تمام زمینه ها و عرصه های ملی و بین المللی فراهم آورند و امید ملت و خار چشم دشمنان ایران باشند.به نظر میرسد مجلس در سالیان اخیر از اهداف خود دور شده و کارایی لازم را ندارد و نمایندگان پارلمان بیش از آنکه نماینده مردم و خادم  ملت باشند نمایندگان احزاب و جناحهای فکری و گروههای سیاسی اند.مجلس باید از حالت انفعال بیرون آید و به حقیقت عصاره فضایل ملت و سنگری برای دفاع از مظلومیت مردم و حامی رفع محرومیت کشور باشد.تصویب قوانین مفید مردم و تلاش برای اجرای این قوانین و توجه نمایندگان به بعد نظارتی اشان بر امور کشور از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی است.انتظار میرفت در یک دهه اخیر و به ویژه در چند ماه گذشته رفتار مجلسیان با خود و با مردم و دولت رفتاری قابل قبول باشد اما مناسفانه در عمل شاهد بروز رفتارهای اصلاح گرانه و پیشگیرانه و بازدارنده مشکلات از سوی نمایندگان مردم نبودیم.مجلسیان تا به امروز کارنامه مناسبی را در این دوره از فعالیتشان تحویل مردم و موکلانشا ن نداده اند.مجلس در ایران نمایندگانی از جنس آیت الله شهید مدرس نماینده مکتبی و مردمی و چهره نامدار صراحت و شجاعت،قهرمان مبارزه با استبداد و خود کامگی میخواهد تا بتوانند امنیت و آرامش دائمی را در کنار عزت و سرفرازی همیشگی ایران وایرانیان در عرصه های ملی و بین المللی فراهم آورند.

روزنامه نگار

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه