واکنش تند به معرفی بذرپاش

آرمانامروز: مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی واکنش نشان داد.

وی در توییتر نوشت: بازخوانیِ نمرات و مدرک دانشگاهی، کپیکاری در پایاننامه، ارائه مدرک جعلی برای دریافت پست، پروندههای باز مالی در سازمان...، نداشتن هیچ تخصص و تجربه لازم برای تصاحب وزارت، فشار برای انتصاب نزدیکان، انتصاب بدون استعلام و ناگفتهها...

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه