«آرمان امروز» گزارش می‌دهد

هشدار رئیسی به مجلسی‌ها

آرمانامروز: در شرايطي که اينروزها شائبه اختلاف بين مجلس و دولت پررنگ است و اينکه محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس يازدهم آشکار انتقادي تند را به دولتيها و شخص رئيسي مطرح ميکند، دولت و مجلس روز يکشنبه در جلسهاي علني به بررسي شرايط و بهويژه مباحث مربوط به لايحه بودجه 1402 پرداختند.

سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي به تشريح نشست غيرعلني مجلس که در قالب نشست مشترک بين مجلس و دولت برگزار شده بود، تأکيد کرد: در اين نشست نحوه تدوين و بررسي برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402 بررسي شده و دغدغه مشترک مجلس و دولت نيز رفع مشکلات معيشتي مردم بود. سيدنظام الدين موسوي  افزود: اين جلسه پيرو جلسات مشترک بين مسئولان قواي سهگانه کشور برگزار شد و مجلس ميزبان رئيس جمهور، اعضاي هيأت دولت و مسئولان عالي قوه مجريه بود؛ کما اينکه ما تقريبا از ابتداي شکلگيري مجلس يازدهم، نشست هاي متعددي با مسئولان قوه مجريه به ويژه در دولت جديد داشتهايم و اهتمام بر برگزاري اين جلسات مشترک افزايش يافته است.

وي تصريح کرد: در مجموع يکي از نکات محوري در اين جلسه اعم از تحليل مسائل روز بود کما اينکه در مورد اعتراضات و اغتشاشاتي که در اين مدت شاهد بوديم، نمايندگان هم دولت و هم مجلس بر ضرورت بکارگيري بهترين راه مقابله با اين مساله و رسيدن به ثبات در کشور و توجه به مطالبات واقعي و اساسي مردم به ويژه در حوزه معيشت و اقتصاد تأکيد داشتند.

سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي افزود: مسائل عمده کشور روشن است، چون در مراکز پژوهشي و برنامهريزي احصا شده و متناسب با اين برنامهها به نحوي عمل خواهيم کرد که اين مسائل تا حدود زيادي حل شوند. از سوي ديگر، مشکل عمده اي در برنامههاي توسعه قبلي وجود داشت که امروز در اين جلسه بر آن تأکيد شد، مبني بر آن که در گذشته بعضا اين برنامهها شعاري و بدون توجه به ظرفيتهاي کشور و مسالهمحوري بوده که موجب شده است بر اساس گزارش دستگاههاي نظارتي درصد زيادي از آنها محقق نشوند کما اينکه بر اساس آنچه در اين جلسه گزارش داده شد، برنامههاي توسعه قبلي تنها بين 20 تا 40 درصد محقق شدهاند که شايسته نيست و نشاندهنده اين است که درست و دقيق نوشته نشده بودند.

وي در پاسخ به زمان تقديم لايحه بودجه 1402 از سوي دولت و مجلس گفت: بر اساس قانون 15 آذر ماه بايد اين لايحه به مجلس تقديم شود که احتمالا در همين حدود نيز ارائه خواهد شد.

حواشي جلسه غيرعلني دولت و مجلس

عضو فراکسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي گفت: رئيس جمهور از نمايندگان در جلسه غير علني امروز تقاضا کرد پس از معرفي گزينهها و مديران، اصرار بر انتصاب نداشته باشند و تصميم نهايي را بر عهده مسئول مربوطه بگذارند.

محمدتقي نقدعلي درباره جزئيات جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور و هيات وزيران اظهار کرد: آيتالله رئيسي کانديداي جريان ارزشي و اصولگرا بود و نمايندگان مجلس در جريان انتخابات از ايشان حمايت کردند. جلسه امروز نيز جلسهاي براي همراهي و همکاري نمايندگان و وزرا براي حل مشکلات مردم بود.

گلايه رييس جمهور از مجلس

وي ادامه داد: رئيس جمهور بر لزوم تشکيل صندوق عدالت و پيشرفت تاکيد داشت، تشکيل اين صندوق در بودجه 1401 در مجلس به تصويب نرسيد. رئيس جمهور معتقد بود که تشکيل اين صندوق موجب ايجاد گشايشهايي در استانها ميشود.

وي افزود: رئيسي معتقد بود نيروهايي که در دولت بهکارگيري ميشوند، بايد افرادي پاکدست باشند اگر به هر دليلي گزارش هاي مردم و نمايندگان مجلس به اين نتيجه برسيم که نيرويي ناکارآمد يا فاسد است به هيچوجه تحمل نميکنيم و افراد خاطي برکنار ميشوند.

نماينده مردم خمينيشهر در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: رئيس جمهور خواستار انصاف نمايندگان در قضاوتها نسبت به عملکرد وزرا و مديران استان شد و در عين حال تذکر و مشورت نمايندگان را فرصتي مغتنم دانست.

هشدا رئيس جمهور به تصميمات غلط در مجلس

وي با بيان اينکه رئيس جمهور بر لزوم پيگيري مصوبات سفرهاي استاني تاکيد داشت، گفت: آيتالله رئيسي معتقد بود، برخي تصميمات غلط در کميسيونها و يا صحن علني مجلس در کوتاه مدت و يا بلندمدت امکان دارد براي نظام هزينههاي غيرقابل تحمل داشته باشد.

رئيس جمهور معتقد بودند که مشورت با نمايندگان براي انتصابات و معرفي گزينهها راه و کانالي براي شناسايي استعدادهاي خوب است، اما بعد از انتخاب مسئولان بايد دست آنها براي انتخاب و انتصاب مديران پاييندستي باز باشد که روالي منطقي و قانوني است.

تقاضاي رئيسي از نمايندگان

وي ادامه داد: رئيس جمهور از نمايندگان تقاضا کرد، بعد از معرفي گزينهها و مديران، اصرار بر انتصاب نداشته باشند و تصميم نهايي را بر عهده مسئول مربوطه بگذارند.

تذکر جدي قاليباف به نمايندگان

عضو فراکسيون روحانيون مجلس در مورد حواشي اين جلسه گفت: در چنين جلساتي وقتي نمايندگان، وزرا را ميبينند مشکلات حوزههاي انتخابيه را در قالب مکاتبات مطرح ميکنند تا دستور وزير را براي حل مشکلات اخذ کنند. برخي نمايندگان در حال گفتوگو و رايزني با وزرا بودند که موجب شد، فضاي مجلس شلوغ شود و آرامش لازم براي شنيدن اظهارات وزرا وجود نداشت؛ لذا رئيس مجلس دقايقي پشت تريبون حاضر شدند و از نمايندگان تقاضا کردند که آرامش جلسه را حفظ کنند تا جلسه جداگانهاي براي بررسي مشکلات حوزههاي انتخابيه برگزار شود.

وعده براي افزايش بودجه فرهنگي

جبار کوچکينژاد نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي در خصوص نشست مشترک مجلس و دولت گفت: در اين جلسه گزارشي از مسائل روز کشور به نمايندگان ارائه شد. وي افزود: در اين جلسه نمايندگان نسبت به بودجه پايين بخش فرهنگ معترض بودند که رئيس جمهور قول داد تا افزايش بودجه بخش فرهنگ را در بودجه سال آينده لحاظ کند.

افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان

عليرضا سليمي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد جزييات جلسه غير علني مجلس گفت: طبق اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه 80 درصد درآمد هاي دولت در سال 1401 محقق شده است.

وي ادامه داد: براساس گزارش ميرکاظمي، صادرات بخش صنعت 20 درصد در سال 1401 افزايش يافته و صادرات ايران به عمان 100 درصد رشد کرده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه