پزشکیان: با مردم صادق نیستیم

آرمان امروز: مناظره سیاسی با عنوان «اعتراض دارم» با موضوع «آیا در جمهوری اسلامی اعتراض قانونی داریم؟» ظهر امروز در سالن جابر بن حیان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این نشست مسعود پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد آزادی برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمتآمیز و اتفاقات اخیر کشور گفت: بر اساس قانون هر کسی میتواند اعتراض کند و باید به این اعتراضات مجوز داده شود تا معترضان بتوانند اعتراضات خود را بصورت قانونی برگزار کنند که متاسفانه در جمهوری اسلامی تاکنون چنین اجازهای به چنین اعتراضاتی که خلاف نظر سیاستگذاران بوده، داده نشده است در نتیجه نداشتن چارچوب مشخص اجرای قانون بصورت انزجاری طور دیگری خود را نشان داده است که امروز مشاهده میکنیم. وی تاکید کرد: آنچه که قانون بوده، اجرا نشده و چارچوبی برای آن تعیین نشده است و به همین دلیل امروز با مشکلاتی مواجه شدهایم. معتقدم که قانون مشکلی ندارد. پزشکیان در ادامه این جلسه و در پاسخ به اینکه آیا اقدامات مجلس در این ایام قابل قبول بود یا خیر، گفت: حضرت علی (ع) میفرماید با رعیت شفاف باش و در کنار مردم باش و به آنها احترام بگذار و روشنگری کن. این کار تو را به خواسته خود میرساند، مشکل مدیریت ما این بود که بجای شفافسازی و دادن اطلاعات حرفهای متفاوت میزنیم و گزارش گروه کمیسیون تحقیق هم شفاف نبود و کسی که گزارش را قرائت کرد اصطلاحات پزشکی را هم نمیتوانست درست ادا کند. وی تاکید کرد: کسی که آگاهانه عمل میکند صرف نظر از نتیجه باید روش را اصلاح کند ما چهل سال است میگوییم حجاب باید باشد اما روش را اصلاح نمیکنیم. وی در با بیان اینکه مردم نسبت به صداقت ما شک دارند، تصریح کرد: ما باید این شک را از مردم برداریم که کسی بیصلاحیت پست نگرفته و یا دروغ به آنها نمیگوید. ما این را در عمل اجرا نکردیم و این مشکلات زاییده رفتار ماست. وی افزود: اگر اعتراض مورد تایید حاکمیت باشد که اعتراض نیست. اعتراض یعنی کسی که مخالف چیزی است بیاید و اعتراض کند. ما اول انقلاب اجازه ندادیم که هر کسی اعتراض دارد بیاید و اعتراض کند امروزه اقشار مختلف اعتراض دارند و اجازه اعتراض ندادیم، این اعتراض تبدیل به فریاد شده است. متاسفانه خیلی از قوانین اجرا نشده یا قانونی هم وضع نشده تا مردم اعتراض کنند و این را به هر دولت هم میگوییم. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در مورد ماده ۱۵ قانون اساسی وقتی اصرار میکنیم میگویند شما پانترکیسم یا پانکردیسم هستید، اگر قانون اساسی مشکل دارد باید آن را اصلاح کنیم و حتی قانون میگوید بازداشت شدهها را فقط میتوانید ۲۴ ساعت نگهدارید بیشتر از آن جرم است، اما اعتراض کنید شما را هم میگیرند و وقتی جایی هم اعتراض میکنیم برچسب به آدمها میزنند تمام این اتفاقات که موجب میشود ما بهانه به دشمنان بدهیم و اجازه دهیم از این بستر استفادهکنند .

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه