«آرمان امروز» گزارش می‌دهد:

واکنش‌ها به پیشنهاد «میرحسین موسوی»

آرمان امروز، گروه سياسي: «ميرحسين موسوي»، آخرين نخست وزير ايران در بيانيهاي که روز شنبه، 15 بهمن در رسانهها منتشر شده، سه پيشنهاد مطرح کرده است: «برگزاري همهپرسي در مورد ضرورت تغيير يا تدوين قانون اساسي»، «تشکيل مجلس مؤسسان» و «همهپرسي درباره متن مصوب آن مجلس مبتني بر حاکميت قانون برخاسته از اراده مردم»؛ انتشار اين بيانيه باعث شد تا بار ديگر شاهده واکنش برخي چهرهها و رسانههاي موسوم به اصولگرا باشيم که در ادامه اين گزارش به برخي از آنها اشارهاي خواهيم داشت.

واکنش عضو شوراي اطلاعرساني دولت

در بخشي از اين بيانيه آمده است که اعتراضات به حق مردم و حوادث ناراحت کننده ماهها و سالهاي اخير حقايق بزرگي را به ملت ما ثابت کرد. لجاجت، اصرار بر روشهاي خشونتآميز به جاي گفتوگو و اقناع، و خودداري از برداشتن کوچکترين گامي در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسي و مطالبات مردم سالبهسال بر دوري حاکمان از مردم افزود و جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأيوس کرد. «عبدالله گنجي»، مديرمسئول سابق روزنامه همشهري عضو شوراي اطلاعرساني دولت با پاسخ دادن به اين بخش از بيانيه در توئيتر نوشت: «بعد از چند ماه سر و صداي امثال علينژاد، کريمي، بنيادي، پهلوي و... «ميرحسين موسوي» احساس کرد دارد گم ميشود يا عقب ميماند. بنابراين اعلام حضور براندازانه کرد يا بهتر بگويم زنبيل براندازي گذاشت که جايش در صف براندازي اشغال نشود.»

ارجاع مردم به انتخابات توسط موسوي

«روزنامه ايران»، رسانه دولت در واکنش به اين گفته ميرحسين که معتقد است «حوادث اخير ايران نشان ميدهد که اجراي بدون تنازل قانون اساسي، به عنوان شعاري که بدان اميد ميرفت، ديگر کارساز نيست و بايد گامي فراتر از آن گذاشت. او همچنين معتقد است ايرانيان نيازمند تحولي بنيادين هستند، که خطوط اصلي‌‌اش را شعار «زن، زندگي، آزادي» ترسيم ميکند، مينويسد: «ميرحسين موسوي بدون اشاره به جنايتهاي صورت گرفته در جريان اعتراضات خياباني و کشته شدن دهها نفر از نيروهاي مدافع امنيت توسط خشونت طلبان از حوادث اخير با عنوان «جنبش پاک» ياد کرد. موسوي که پرونده سياه «شورش عليه جمهوريت» در اعتراضات 88 را در کارنامه خود دارد، همچنين مدعي شد بايد به آرا و نظر مردم بازگشت و طي يک همه پرسي، تغيير قانون اساسي يا تدوين قانون اساسي جديد را در دستور کار کشور قرار داد. موسوي البته در پايان اين بيانيه سياسي، به ناقص و انتزاعي بودن پيشنهاد همه پرسي خود نيز اعتراف کرده و نوشته است: اين پيشنهاد با ابهاماتي همراه است. کمترينش آنکه چه کسي قرار است آن را بپذيرد يا به اجرا بگذارد. او در حالي اين پيشنهاد را مطرح کرده و خود نيز در آن تشکيک کرده است که قبلاً به واسطه باخت خود در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 88 فرمان اردوکشي خياباني براي وتو کردن رأي مردم را صادر کرده و نشان داده بود تا زماني به رأي مردم احترام ميگذارد که نتايج دلخواه وي خروجي صندوقهاي رأي باشد.»

بيانيه سقوط و عبور از انقلاب

آخرين نخست وزير جمهوري اسلامي  همچنان معتقد است «قانون» به عنوان تنها راه نجات کشور زماني معنا ميدهد که خود بر ناموسي پيشين از عدالت و حقانيت تکيه کند. قانوني بهروزي به بار ميآورد که برآمده از مردم و براي مردم باشد، نه در خدمت حراست از امتيازات ناروا و جايگاه کساني که خويشتن را مافوق قانون ميدانند. بحرانِ بحرانها ساختار تناقضآلود و غيرقابل دوام نظام اساسي کشور است. اين قدرت غيرپاسخگو و مسئوليتناپذير است که روزگار را بر ما تاريک ميسازد و راه را بر بهروزي مردم رنجديده ميبندد.» وي در اين بيانيه نوشته «اقتدار در همراهي ملت است، همان ملتي که اگر نگاهش متوجه و علاقهمند به نظمي جديد باشد ساختار پيشين، بخواهد يا نخواهد فرو ميريزد. ميرحسين در عين حال پيشنهاد «تأمل و همکاري» براي جلوگيري از بازگشت دوباره به «اين نقطه نو» شده است. عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينکه بيانيه «ميرحسين موسوي» بيانيه سقوط و عبور از انقلاب است، گفت: اين بيانيه حرکت آشکار و ضد انقلابي نيروهاي سقوط کرده را بيشتر نمايان کرده است. حجت الاسلام «عباس کعبي» در همين مورد به خبرگزاري مهر ميگويد: « بيانيه ميرحسين موسوي بيانيه سقوط است و همسويي روشن و آشکار با دشمنان اسلام و ايران است. البته جواب اين بيانيه سقوط را ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن که امسال با شعار «44 سال ايران استوار» برگزار ميشود را خواهند داد. او با بيان اينکه در طول 44 سال انقلاب همواره سقوط افراد و ريزشها وجود داشته اما در کنار اين ريزشها، رويشهاي مقدس نسل نو آينده روشن ايران اسلامي را تضمين ميکند. نشانه وادادگي، خودباختگي، غرب زدگي، ياس و نااميدي است، تصريح کرد: امروز مردم به نيروهاي سقوط کرده و عبور کرده از خط مسير انقلاب و ارزشهاي اسلام ديگر توجهي ندارند. بيانيه ميرحسين موسوي حرکت آشکار و ضد انقلابي نيروهاي سقوط کرده را بيشتر نمايان کرده است.

کاربران بيانيه ميرحسين را در پازل دشمن تحليل کردند

«خبرگزاري فارس» هم در واکنش به بيانيه ميرحسين و با انعکاس برخي توييتهاي افراد تندرو که در فضاي مجازي فعاليت ميکنند مينويسد: «اعتراضات 1401 با شکست ضد انقلاب همراه شد. تلاشهاي دشمن براي ائتلاف سازي عليه جمهوري اسلامي به نتيجه نرسيد و عليرغم رو کردن سناريوهاي جديد، نتوانست مردم را با خود همراه کند. کاربران فضاي مجازي بيانيه ميرحسين را در پازل دشمن تحليل کردند و به اين اقدام واکنش نشان دادند.»

وي مدعي شد بايد به آرا و نظر مردم بازگشت

همچنين پايگاه خبري «مشرقنيوز» که نزديک به جبهه پايداري است در واکنش به بيانيه موسوي مينويسد: «ميرحسين موسوي از سران اعتراضات سال 88 که در ميانه اعتراضات با موضعگيري حمايتي مدعي شده بود جريان آشوب به راه افتاده را هيچ چيز نميتواند متوقف کند(!) اکنون و با پايان ناامني و عدم همراهي مردم با توطئه اخير اظهارات جديدي را مطرح کرده است. وي مدعي شد بايد به آرا و نظر مردم بازگشت و طي يک همه پرسي، تغيير قانون اساسي يا تدوين قانون اساسي جديد را در دستور کار کشور قرار داد. ک کاربر فضاي مجازي در توئيتي طنز نوشت: بند اول قانون اساسي: برنده انتخابات قبل از پايان شمارش آراء مشخص ميشود. بند دوم: در هر انتخابات، فرزند آن شهر نفر اول ميشود، به جز لرستان که داماد برنده است.»

در پايان بايد به اين موضوع اشاره کنيم که بعد از ادامه اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوري 88 و  از اسفند 1389 ميرحسين موسوي و همسرش «زهرا رهنورد» در حصر خانگي به سر ميبرند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه