دمیدن شیپور جنگ «الهام» کنار ارس

آرمان امروز، گروه سیاسی: در پی افزایش تنشها بین باکو و تهران، دولت جمهوری بلاکو در اقدامی تعجب برانگیر و با استفاده ابزاری از «سوره فتح» ایران را تهدید به جنگ کرده است.

در ویدئویی که روز گذشته در رسانهها و شبکههای اجتماعی واکنشهای بسیاری به همراه داشت الهام علیاف یک قاری قرآن را به مرز ایران در کنار «رود ارس» فرستاده تا «سوره فتح» را بخواند.

این اقدام به نوعی دمیدن در شیپور جنگ است که بهنظر مقامات جمهوری اسلامی برای حفظ وجه خود باید به این نوع اقدامات واکنش صریح نشان دهد تا بتواند مقابل برنامههای جنگ طلبانه باکو را بگیرد.

الهام علیاف، رئیس دولت باکو، اواسط آبان ماه با اظهار عباراتی تحریک برانگیز، به طور ضمنی ایران و ارمنستان را به جنگ تهدید کرد. علیاف که در مراسمی به مناسبت سالروز پیروزی در شوشی به همراه همسرش در جمع نظامیان این کشور حضور پیدا کرده بود، طی سخنرانی خود اظهار داشت: «قربانی محافلی نشوید که در خارج از کشور نشستهاند و میخواهند برای بار دوم با این منطقه به عنوان یک زمین بازی رفتار کنند. ما در حال تقویت ارتش خود هستیم و بدان ادامه خواهیم داد. ارمنستان باید این را درک کند که  این اصرار برخی از حامیان ارمنستان نیست که ما را در چارچوب [صلح] فعلی نگه میدارد، بلکه این سیاست خود ماست. ما از کسی نمی ترسیم. اگر از کسی می ترسیدیم، هرگز جنگ دوم قرهباغ را شروع نمیکردیم».

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه